Gule ærter og underskud i Vestbjerg

VESTBJERG: Der var en god og afslappet atmosfære på den nylige generalforsamling i Vestbjerg Samråd. Dette må først og fremmest tilskrives de traditionelle gule ærter med flæsk og pølse samt flere visionære planer end det forgangne års økonomiske resultat. For første gang i Samrådets historie måtte kasserer Vagn Dalgaard fremlægge et regnskab med underskud. Underskuddet på 40.000 kr. kan for langt størstedelens vedkommende henføres til Vestbjerg Marked. Formanden for markedsudvalget Mads Thomsen kunne fortælle, at udvalget ikke havde været forberedt på det store ryking på markedets førstedag, ligesom markedsballet havde givet underskud. I år har vi boderne åbnet fra start, og vi skruer ned på udgifterne til musik, oplyste formanden. I sin beretning kom Samrådets formand Iver Viftrup blandt andet ind på de ambitiøse planer om at flytte idrætsfaciliteterne op til skolen. Modtagne meldinger fra kommunen betyder givetvis, at disse planer har meget lange udsigter. Der er simpelthen ikke penge til det. På generalforsamlingen fremlagde viceskoleinspektør Keld Poulsen og lærer Henrik Pedersen fra Vestbjerg Skole et meget interessant projekt om en naturlegeplads med junglesti og bålpladser ved skolen. Der er tale om et projekt på flere arealer ved skolen og med aktivitetstilbud for såvel børn som voksne. Keld Poulsen kunne fortælle, at man håbede på, at projektet kunne starte her i foråret, men at naturlegepladsen løbende ville blive udbygget over de næste år. Som ofte afhænger sådanne planer af de økonomiske muligheder. Her vil der nu blive søgt fonde og tipsmidler, ligesom skolen har øremærket 50.000 kr. til formålet. Deltagerne på generalforsamlingen udtrykte stor opbakning til de fremlagte planer. Generalforsamlingen sluttede med, at deltagerne håbede på, at underskuddet blev ændret til et overskud, men at de gule ærter forblev uforandrede. Pcj