Store Brøndum

Gule ærter som optakt til møde

Der mødte 24 op til de gule ærter og en lille en til halsen, inden St. Brøndum Borgerforening gik over til årets ordinære generalforsamling.

Her kom Børge Nielsen i sin formandsberetning ind på årets arrangementer, bl.a. høstfesten, juletræet, Skt. Hans, fastelavn og så årets pinsefest. Her havde man i fjor inviteret byens borgere til gratis morgenkaffe sponsoreret af lokale forretningsdrivende. Det blev så stor en succes, at det vil blive forsøgt gentaget i år. Formanden kom også ind på de aktuelle planer om at renovere landsbyens søområde, hvor der efter planen også skal opsættes borde og bænke til socialt samvær. Kasserer Carl Erik Olesen gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 800 kr. Derefter var der valg til bestyrelsen, og her var der genvalg til Bente Toft, Hanne Jensen og Louise Vestergaard. Suppleanter blev Inger Jensen og Leif Andersen, mens bilagskontrollant blev Bjarne Pedersen. Efter generalforsamlingen konstituere man sig med Børge Nielsen som formand, Hanne Jensen som næstformand, Carl Erik Olesen i rollen som kasserer og Bente Toft som sekretær.