Gulerod til at spare energi

Skoler, institutioner og andre kommunale arbejdspladser får økonomisk udbytte af energibesparelser.

Hjørring Kommune vil sætte mere fart på energibesparelser på de enkelte arbejdssteder, og et af midlerne er en økonomisk gulerod. Økonomiudvalget indstiller, at institutionen/den økonomiske enhed får lov til at råde over 45 procent af den opnåede besparelse, når der næste gang skal lægges budget. Den økonomiske gulerod er et redskab, som introduceres i forbindelse med, at økonomiudvalget vil have frigivet 5 mio. kr. fra anlægsrammen til energibesparelser. Beløbet finansieres ved at udnytte muligheden for låneoptag. - Det er en god ide at spare, og det her skal være et incitament til at komme i gang, siger borgmester Finn Olesen, som tilføjer at investeringer i energibesparelser følges op i de følgende år. Som grundlag for indstillingen har økonomiudvalget fået lavet et regneeksempel med Horne-Asdal Skole som illustration. Der investeres 400.000 kr. til udskiftning af kedelanlæg m.m., og dermed spares i alt 135.000 kr. om året. Investeringen sker med udgangspunkt i et 10-årigt lån med en årlig ydelse på 54.400 kr. Besparelsen bliver derfor årligt på 80.600 kr., og heraf får skolen lov til at beholde 36.270 kr. på skolens næste driftsbudget. Direktionen havde indstillet at besparelsen deles lige over mellem skolen og den kommunale kasse, når afdraget på lånet er betalt. Men økonomiudvalget vil inddrage fem procent ekstra af besparelsen til at dække udgiften til en ny energimedarbejder i kommunen ind. Energimedarbejderen blev ansat 1. januar 2009, og hans opgave er blandt andet at sætte gang i energimærkninger af større kommunale ejendomme. Foruden at dække en udgift på 475.000 kr. løn m.v. til energimedarbejderen er det forudsat i budget 2009, at der spares energi svarende til en udgift på rundt regnet 2 mio. kr.