Gult lys fra ministeriet

Indenrigsministeriet har givet delvist tilsagn om lån til Vision Hadsund Skole, men lader døren stå på klem for mere

HADSUND:Køreplanen for Vision Hadsund Skole løb ind i, hvad man kan kalde gult lys, da Indenrigsministeriet i går gav tilsagn om lån på 8,6 mio. kr. til det store projekt. Hadsund Kommune havde søgt om i alt 25 mio. kr. fra to forskellige puljer, så det ministerielle tilsagn efterlader altså et hul i finansieringen på godt 16 mio. kr., men der var hverken dommedagsstemning eller for den sags skyld jubel, da NORDJYSKE kunne overbringe nyheden. Selve meddelsen ankommer først i dag i form af et brev fra ministeriet. - Jeg vil gerne lige se, hvad der står og måske især ikke står i brevet. Men umiddelbart er det ikke noget, der ødelægger min nattesøvn, og det ville nok være naivt at forestille sig, at det hele falder på plads uden yderligere sværdslag. Det gør ikke noget, at det nu går lidt op ad bakke, siger borgmester Karl Christensen (S). Ifølge fuldmægtig Lina Bertelsen i Indenrigsministeriet er Hadsund Kommune blandt de kommuner, der har fået tilgodeset den største andel af det ansøgte beløb. Ministeriet har givet højeste prioritet til lån, der gjaldt skoleområdet, og desuden har Hadsund Kommune som en såkaldt paragraf 18-kommune med lavt beskatningsgrundlag også haft en fordel. Facit er blevet, at ministeriet har tildelt 8,6 mio. kr. fra puljen til kommuner med "lav likviditet". Til gengæld er der ikke en krone at hente fra den særlige pulje til "offentlige/private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter". - Ansøgningen fortæller ikke konkret, hvordan samarbejdet skal foregå, og den mangler også en konkret beskrivelse af de effektiviseringsgevinster, man forventer at opnå, forklarer Lina Bertelsen. Men på det punkt deler Hadsund skæbne med alle de øvrige kommuner, der havde søgt om lån fra puljen. - Ingen af ansøgningerne har opfyldt kriterierne. Det er jo en ny pulje, og det ser ud, som om kommunerne har haft svært ved at gennemskue, hvad der skulle til, for ingen har været konkrete nok i deres beskrivelser, siger Lina Bertelsen. Da de 100 mio. kr. altså ligger ubenyttede hen, er der frit slag med hensyn til at indsende en ny - og mere konkret - ansøgning, lader hun forstå. Karl Christensen lægger da også op til, at det er et af de spor, man vil følge i det videre arbejde. Men der er også andre muligheder. Eksempelvis opstår der en lånemulighed, hvis kommunen inden årets udgang godkender det såkaldte skema A til ombygningen af Bernadottegården og Als Plejehjem til almene ældreboliger. I den forbindelse skal kommunen, som man har budgetteret med, indskyde otte-ni millioner kroner i Landsbyggefonden, men beløbet kan belånes. - Men det er en sag for byrådet at afgøre, om man vil gå den vej, siger borgmesteren, der agter at forfølge begge muligheder. Også kommunaldirektør Bo Nielsen tager forbehold for indholdet af brevet, men han vurderer, at kommunen har gode chancer for at opfylde ministeriets krav til lånepuljen. - Vi ligger inde med detaljerede beskrivelser af samarbejdet omkring den gamle skole, og der foreligger også beregninger af de gevinster, vi venter os af projektet, siger han. Kommunen har allerede sikkerhed for lån på 42 mio. kr., som ydes til nybyggeri af skoler, og de 25 mio. kr. man havde ansøgt om, var sidste del af regnestykket, der skal give kommunen en ny skole til 109 mio. kr. og kulturhus, biograf, bibliotek med mere, når den gamle skole er ombygget.