Gunstige lån og skattelettelse sætter gang i boligbyggeriet

Udsigt til flere nye boliger, sommerhuse og renoveringer

AALBORG:Forårssolen er ikke alene om at varme den nordjyske byggebranche. Ovenpå et afdæmpet 2003 og en stejlt stigende ledighed melder medlemsvirksomhederne af Dansk Byggeri i Nordjylland igen om positive takter. Tilsvarende melder en frisk prognose fra Håndværksrådet om øget boligbyggeri, mens erhvervsbyggeriet først i år vil nå bunden for derefter at stige til næste år. - Vi sender mange husbrochurer ud til interesserede i øjeblikket, og det er tydeligt, at der er tale om seriøse henvendelser, siger Søren Pedersen, adm. dirktør for HP Gruppen i Harken og formand for Dansk Byggeri i Nordjyllands Amt. Fra et møde i den regionale bestyrelse for nylig kan han rapportere, at der er positive signaler fra alle medlemsvirksomheder i arbejdsgiverorganisationen. Såvel Søren Pedersen som Håndværksrådet er ikke i tvivl om, hvad det er, der er i færd med at sætte gang i tingene. Regeringens seneste indgreb med skattelettelser til befolkningen er en del af forklaringen. - Den såkaldte forårspakke bidrager i høj grad til at gøre folk forårskåde. Udsigten til flere penge mellem hænderne gør, at nu skal huset renoveres med nye vinduer, køkken og den slags, siger formanden for Dansk Byggeri. Forbrug skaber byggeri Den del af skattelettelsen, der ikke går til huset, men til andet forbrug, tjener inddirekte også håndværksvirksomhederne. - Vi har det held - og uheld - at alt, hvad der går opad smitter af på os. Det gør det af den simple grund, at brancher i fremgang før nogle af de tilhørende virksomheder til at investere i byggeri, siger direktøren. Førnævnte uheld indebærer til gengæld, at byggebranchen også dele andre branchers nedtur. Af andre forhold der tæller som medvind for byggeriet er den historisk lave rente, der gør det billigere at låne end nogensinde, og pauselånene, der indebærer afdragsfrie lån de første 10 år. Ifølge Håndværksrådets analyse har de gunstige lånevilkår medvirket til, at boligbyggeriet på landsplan er steget med ca. 40 pct. siden 2000. Også hvad angår sommerhuse er der vækst. - Pauselånene bruges i særdeleshed til at finansiere nye sommerhuse, siger Søren Pedersen. Håndværksrådet forventer, at der over de næste otte år opføres omkring 1000 nye sommerhuse årligt i kølvandet på, at regeringen har åbnet mulighed for udstykning i kystområder. I forlængelse deraf ser Dansk Byggeris nordjyske formand gerne større velvilje fra amtsrådets side, hvad angår tilladelser til udstykning af nye sommerhusgrunde. - Man kan ikke dække sig ind med, at der er 3500 ubebyggede grunde i regionen, når disse enten ikke er tilsalg eller ikke ligger attaktivt for potentielle købere, siger Søren Pedersen, der er fuld af forståelse for, at eventuelle udstykninger ikke må ødelægge værdifuld natur. Til gavn for turismen - Men det må kunne lade sig gøre endda, og i givet fald vil det kunne få voldsom betydning for beskæftigelsen. Ikke bare for byggebranchen, men også for turisterhvervet, og det må jo også tælle i en situation, som regionen befinder sig i i øjeblikket. For på trods af blå himmel forude, er der en del at indhente beskæftigelsesmæssigt. - Ledigheden blandt de nordjyske murere var her først i april på 25 pct., så vi kommer ikke umiddelbart til at mangle folk, påpeger han. Ifølge Håndværksrådet steg ledigheden blandt nordjyske bygningsarbejdere til 8,3 pct. i 2003. Rådet forudser dog, at såvel et øget sommerhusbyggeri som byggeriet af 417 private udlejningsboliger i Aalborg, som Erhvervs- og Boligstyrelsen har givet tilskud til, vil ændre ledigheden i positiv retning.