Gybels plantage

[ Gybels Plantage hører til Fritidsgården Store Toftelund, som børnelægen Gybel testamenterede til børnene i Sæby [ Kommune ved sin død. [ Plantagen består af gran- og fyrskov. [ Der er to mindre søer med bl.a. haletudser/frøer i skoven. [ Der er indgang til Skovens Dag i Gybels Plantage fra Kjeldgårdsvej og Energivej.