Gyldne tider for erhvervsrådet

Det går stærkt med nyetableringer

EMNER 1. marts 2003 07:00

SINDAL: Sindal Erhvervsråd har fået 41 nye firmamedlemmer, og det er et meget håndfast udtryk for, at der i år 2000 for alvor har været opgangstider for kommunens erhvervsliv, for udvidelsen af firmamedlemskredsen er på mere end 50 procent. Især antallet af nye iværksættere er eksploderet, men der er også tale om, at virksomheder har taget beslutningen om at flytte til kommunen og etablerer sig der. På generalforsamlingen torsdag aften i erhvervsrådet fik erhvervschef Peer Ladehoff ros for sit ihærdige arbejde. - Erhvervskontoret i Sindal er et af de mindste i landsdelen, men når jeg kommer rundt, kan jeg mærke, at kontoret er et af de mest respekterede for det arbejde, der bliver gjort, sagde erhvervsrådsformand Ole Nielsen. Han oplyste, at der i 2002 har været gennemført 43 rådgivningsforløb på Ole Rømers Vej med erhvervschefens medvirken, og rådgivningen har både drejet sig om etablering, ejerskifte, køb, salg og udvidelser. Især håndværk Næsten halvdelen, nemlig 20 af iværksætterne, er ved at etablere sig indenfor håndværk og fremstillingsvirksomhed, mens 11 andre går i gang indenfor handel, forretning- og transport. Der er syv iværksættere i sundhedssektoren, mens de resterende fordeler sig på IT-sektoren og detailhandelsvirksomheder. - Den positive udvikling på iværksætterområdet forventes på længere sigt at skabe en højere beskæftigelse i Sindal Kommune, sagde Ole Nielsen efter han med udgangspunkt i et forsigtigt skøn havde nævnt, at de nyetablerede virksomheder allerede havde skabt 134 flere arbejdspladser. På nuværende tidspunkt ved erhvervsrådet eller andre endnu ikke, om der samlet set er sket en fremgang i antallet af arbejdspladser sidste år. - Vi har ikke fået tallene for 2002 fra Danmarks Statistik, men i 2001 skete der en positiv udvikling på 78 arbejdspladser i Sindal Kommune, og i årene 1999-2001 er der sket en forbedring på ialt 115 arbejdspladser eller en stigning på fire procent, oplyste erhvervsrådsformanden. Den udvikling er sket i samme periode som de ni kommuner i Vendsyssel Udviklingsråd samlet set havde en negativ vækst på 2,4 procent i antal arbejdspladser. I den forbindelse nævnte Ole Nielsen også Deloitte & Touches vækstundersøgelse på landsplan, hvor Sindal markerer sig på en fjerdeplads blandt de 10 danske kommuner med størst vækst. Hindringer Men alt var ikke rosenrødt i erhvervsrådsformandens beretning, idet der findes en del hurdler, som hindrer at endnu flere etablerer sig. - Gruppen for areal- og virksomhedsudvikling har i årets løb haft mange henvendelser vedrørende etablering i erhvervsområdet. De væsentligste hindringer for en realisering har været finansiering samt manglende støttemuligheder via støttemuligheder fra EUs rammeprogrammer til bygge- og anlægsaktiviteter, udtalte han. Herunder er kreditforeningers forskelsbehandling i långivningsprocenten fra store byer til små byer en væsentlig hindring, og hertil oplyste borgmester Søren Risager (V), at VUR har taget problemet op, og at han selv har haft kontakt med nordjyske folketingsmedlemmer. Kontingentstigning Erhvervsrådets mange aktiviteter gav et overskud på få tusinde kroner. Men fra næste år får rådet lidt flere kontingentkroner at gøre godt med, idet forsamlingen uden diskussion valgte at hæve det årlige kontingent for firmaer fra 625 til 750 kroner, og kontingentet for personligt medlemsskab fra 150 til 200 kroner. Ole Nielsen blev genvalgt til rådets forretningsudvalg, mens direktør Erik Bundgaard Christensen fra Scanfiber Composites sagde ja til at træde ind i stedet for Søren Andreasen, Data Ready, der ikke ønskede at fortsætte.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...