Lokalpolitik

Gylle-fabrik i Søholt kræver lokalplan

Amt underkender kommunal tilladelse til biogasanlæg - der skal laves lokalplan

SØHOLT:Kommunen kan ikke give landzonetilladelse til et stort biogasanlæg på Gjersholtvej i Søholt. Meldingen kommer fra amtets embedsmænd, og den retter Sæby Byråd ind efter. Derfor vil der nu blive udarbejdet en lokalplan for anlægget. Økonomiudvalget gav tilladelse til anlægget efter en alt andet end positiv nabohøring. 34 borgere blev hørt, hvoraf 13 svarede. Heraf var 11 bekymret for lugtgener, trafikbelastning og forringelse af deres boligers handelsværdi. Amtet fandt, at der var sket en procedurefejl og klagede administrativt til kommunen. I brevet ”truede” amtet med at sende sagen til behandling i udvalget for teknik og miljø, hvis kommunen ikke rettede ind. Men det gjorde den altså. Der venter altså nu en længere lokalplanprocedure, hvor naboerne igen får lejlighed til at udtale sig og forsøge at overbevise politikerne om at sige nej til projektet. Brian Pedersen (S) er allerede på borgernes side. - Der er tale om en stor gylle-fabrik, der kræver enorme leverancer af gylle. Trafikken i området vil vokse, og der vil også være lugtgener. Jeg kan godt forstå borgerne. Et så stort anlæg skal ikke ligge ved bymæssig bebyggelsen men på en landlig industrigrund, hvor det ikke generer nogen, siger Brian Pedersen.