Retspleje

Gyllesag truer støtten

Landmand afviser gylleforurening af bæk, kommunen fastholder.

En lokal landmand risikerer at miste en del af sin landbrugsstøtte, fordi han ifølge kommunens embedsmænd kørte gylle ud på frossen jord, og gyllen løb ud i en bæk. Brønderslev Kommune har givet landmanden en såkaldt indskærpelse. Men landmanden afviser at have forurenet vandløbet, og efterlyser dokumentation for beskyldningerne i form af vandprøver fra bækken. Landmanden har bedt om at få sagen behandlet i det Miljø- og teknikudvalget, så indskærpelsen kan vurderes politisk. Udvalgspolitikerne valgte imidlertid at følge forvaltningens indstilling og overlade sagen - inklusiv landmandens bemærkninger - til FødevareErhverv. - Vi har ikke taget stilling til landmandens argumenter. Landmanden har bedt os politianmelde sagen, og det har vi ikke gjort. Men jeg håber, at alle oplysninger fra kommunen er korrekte og at FødevareErhverv også hører efter, hvad landmanden siger i sagen, lyder det fra udvalgsformand Mikael Klitgaard (V). Det er nu op til FødevareErhverv at vurdere, om sagen skal udløse et træk i landmandens EU-støtte. En smal gyllestrøm I begyndelsen af marts fik kommunen henvendelse om, at der blev bragt gylle ud på frossen jord og en medarbejder besigtede marken. Brønderslev Kommune konkluderer, at der rent faktisk skete en afstrømning af gylle til vandløbet. - Det fremgår af billederne, at sneen der ligger i vandløbs-bræmmen er gul/brun af gylle. Det skal bemærkes, at jorden på den pågældende eng var frossen og dermed må det formodes, at engens evne til at optage gyllen har været begrænset, hedder det blandt andet i kommunens redegørelse. Ifølge kommunes medarbejder løb der en smal strøm af gylle fra bræmmen og ud i bækken. - Enhver tilførsel af gylle til vandmiljøet må opfattes som skadevoldende i større eller mindre omfang, konstaterer kommunen. Foretrækker politianmeldelse Landmanden har via Nordjysk Landbrug afvist anklagen. Han mener ikke, at billederne viser, at husdyrgødning løb i vandløbet. Og Nordjysk Landbrug konkluderer i brevet, at det ikke er bevist, at der er sket en forurening. - Jeg savner i den grad prøver af vandet til at vise, om der er løbet husdyrgødning til vandløbet eller ej, og i øvrigt også til at vise, hvilket omfang en eventuel forurening måtte have, skriver Nordjysk Landbrug på vegne af landmanden. - Uden vandanalysen falder man tilbage til ren billedtolkning, som er meget usikker, og som i hvert fald ikke fortæller, hvilket omfang forureningen har haft, lyder det videre fra landsmandens repræsentant. Brevet fra Nordjysk Landbrug rundes af med en opfordring til politikerne om at politianmelde landmanden, så politiets efterforskning og i sidste ende domstolene kan vurdere dokumentationen. Ifølge brevet fra Nordjysk Landbrug foretrækker landmanden en politianmeldelse, så han kunne få mulighed for at forsvare sig i retten i stedet for at modtage en: "Meget løst begrundet indskærpelse". Men denne opfordring imødekommer kommunen altså ikke.