Gymnasiale uddannelser

Gymnasie-reformen

{ Gymnasiereformen, der blev vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget, trådte i kraft i august 2005. { Reformen omfatter både alment gymnasium (som artiklerne på denne side koncentrerer sig om), handelsgymnasiet (HHX), teknisk gymnasium (HTX) og HF. { Kort fortalt er delingen i matematisk og sproglig linje afskaffet. I stedet vælger eleverne en studieretning, der hver især samler en pakke af fag. Retningen suppleres så med valgfag, så eleverne har mange forskellige kombinationer. { Det første halve år er et fælles grundforløb, hvor eleverne dog allerede er fordelt efter deres valg af studieretning. { Tværfaglige projekter fylder betydeligt mere end tidligere. Desuden er tre helt nye fag kommet til: Almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.