Gymnasieelever er tættere på

De unge kan fortsat huske deres tid i folkeskolen.

Marie Christensen fra 2. y sammen med elever fra Thorsted Friskole.

Marie Christensen fra 2. y sammen med elever fra Thorsted Friskole.

Det er ikke så længe siden, de selv har gået i folkeskolen. Så gymnasieeleverne er tæt på de folkeskoler, de i de seneste måneder har prøvet at formidle historien til. Samtidig kan projektet "Fra magasinhylde til skolebord" inspireret Thisted Museum til nye måder at formidle i forhold til gymnasiet, påpeger museumsleder Jytte Nielsen efter de seneste måneders projekt, der er gennemført med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. – De får gymnasieeleverne til at tage ejerskab til historien. Nu skal vi evaluere projektet, men jeg tror bestemt, at det er noget vi vil lave en anden gang, siger Jytte Nielsen. I alle tilfælde har museet nu fået resultaterne af fire delprojekter, der handler om jernalderen, middelalderen, arbejderliv omkring år 1900 samt 1960'erne – herunder, årtiets ungdomskultur. Projekterne bliver bl.a. tilgængelige via internettet.