Gymnasieelever skal lære at styre deres alkoholforbrug

Nyt materiale fra Sundhedsstyrelsen skal give sundere alkoholvaner

I gym­na­si­et in­vi­te­res de unge ind i et mil­jø, hvor man for at bli­ve en del af grup­pen bli­ver nødt til at lære at drik­ke. Gør man det ikke, er man barn­lig og usik­ker. Det er den kul­tur, for­æld­re­ne er oppe imod, si­ger lek­tor Steen Bech, syd­dansk uni­ver­si­tet. ar­kiv­fo­to: SCAN­PIX

I gym­na­si­et in­vi­te­res de unge ind i et mil­jø, hvor man for at bli­ve en del af grup­pen bli­ver nødt til at lære at drik­ke. Gør man det ikke, er man barn­lig og usik­ker. Det er den kul­tur, for­æld­re­ne er oppe imod, si­ger lek­tor Steen Bech, syd­dansk uni­ver­si­tet. ar­kiv­fo­to: SCAN­PIX

KØBENHAVN:Gymnasiet er langt mere end fysikrapporter og fag på a- eller b-niveau. Det er også her, mange unge danner deres alkoholvaner - nogle med sådan en grundighed, at de møder trætte og uforberedte. Fredagsbarer, ølstafetter og fester, hvor lærerne ikke orker at deltage, er hverdag på flere af landets gymnasier. - Vi ved, at der er en massiv alkoholkultur på gymnasierne. Men hidtil har der været tradition for kun at have fokus på det faglige, mens det med forebyggelse har været lavt prioriteret, siger Kit Broholm, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Traditionen er imidlertid under opbrud i takt med, at gymnasierne oplever, at der blandt eleverne er flere, især drenge, som har svært ved at følge undervisningen. Ikke kun mandag morgen, men også om fredagen, fordi weekenddrikkeriet indledes allerede torsdag aften. Rusmiddelpolitik Foreløbig er 10 gymnasier i gang med at indføre en rusmiddelpolitik, og med nyt materiale fra Sundhedsstyrelsen og Syddansk Universitet er det håbet at få endnu flere med. Lærere og studievejledere skal på kursus, eleverne udfylde spørgeskemaer, og bagefter skal der udstikkes retningslinjer for, hvor meget der må drikkes på studieture og i fredagsbaren. Ifølge lektor Steen Bech, Syddansk Universitet, er interessen stor blandt lærerne, fordi de oplever, at det sociale samvær med eleverne er svært. - Mange lærere gider ikke længere tage på studieture med eleverne eller komme til festerne. Det er smerteligt at opleve som lærer og har gjort, at der mange steder er åbnet for at gøre en indsats, siger Steen Bech. Han opfordrer samtidig forældre til at hjælpe de unge med at begrænse forbruget, for ny forskning viser, at forældrenes holdning betyder meget. Men mor og far kan ikke stå alene. Skolerne skal med - I gymnasiet inviteres de unge ind i et miljø, hvor man for at blive en del af gruppen bliver nødt til at lære at drikke. Gør man det ikke, er man barnlig og usikker. Det er den kultur, forældrene er oppe imod, og derfor er det ikke nok at skrige på deres ansvar. Skolerne må også med, siger Steen Bech. Odense Katedralskole er blandt de gymnasier, som er i gang med at sætte regler. For eksempel må 1.g’erne ikke længere drikke i introduktionsugerne. Ølstafetter og andre drikkekonkurrencer er bandlyst, siger rektor Jens Bertelsen. “Mærkedage” for jule- og påskebryg markeres først om fredagen og ikke som tidligere midt på ugen. - Men fredagsbar har vi stadigvæk. Vi vil gerne imødekomme de unge, for gør vi ikke det, søger de bare ud i byen. Så hellere beholde dem her, hvor vi sørger for, at baren er et lukket arrangement og hvor der er begrænsninger for, hvor meget man kan købe, siger Jens Bertelsen. /ritzau/