Gymnasieklasser får op til 30 elever

NORDJYLLAND. Mens gymnasielærerne i Ribe Amt har aktioneret i protest mod klassedannelser med 30 elever i hver af amtets gymnasier i det kommende skoleår, er der ro på den nordjyske flanke. I Nordjyllands Amt vil man tilsyneladende kunne holde sig på klassekvotienter på 27,9, 27,6 og 28,7 for henholdsvis sproglige, matematiske og hf-klasser. Det er imidlertid gennemsnitstal, og det kan ikke udelukkes, at der vil kunne findes klasser med 30 elever fra august. I det kommende skoleår dannes der 28 sproglige, 42 matematiske og 19 hf-klasser, og det er totalt set to klasser flere, end der går ud. Det betyder en merudgift for amtet på godt 2 mio. kr. Målt i elever er differencen mellem dem, der til sommer forlader gymnasierne, og de nye, der starter efter sommerferien, 361 elever. 2124 forlader gymnasiet, og 2485 begynder. Af forskellen kan udledes, at der nu fyldes flere elever i klasserne, og at klassekvotienten er ret lav for afgangsklassernes vedkommende. Det synes imidlertid at være et plus, hvad lærerbeskæftigelsen angår. I Ribe, hvor der er blevet aktioneret, er der lagt op til to klasser færre i det kommende skoleår. Når klassedannelserne skal falde på plads, skal der tages hensyn til såvel elever, skoler som amtets økonomi, også i Nordjyllands Amt. Hovedparterne af de kommende elever får deres første prioritetsønske opfyldt, men dog ikke alle. Således vil der blive flyttet en del sproglige elever fra Nørresundby Gymnasium til Dronninglund, hvor der så oprettes to sproglige klasser. Samtidig flyttes matematiske elever fra Dronninglund til henholdsvis Frederikshavn og Brønderslev for at optimere de matematiske klasser i nord. I Aalborg-området var der på baggrund af ansøgertallene basis for at oprette endnu en klasse, men ved at flytte 14 elever til oplandsskolerne og ved at operere med en klassekvotient i Aalborg på over 29, kan den sidste klasse spares. Der flyttes således i konsekvens heraf en del elever fra Aalborghus til henholdsvis Katedralskolen og Hasseris. I syd-området flyttes seks elever fra Fjerritslev til Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.