Gymnasiale uddannelser

Gymnasier, der tilbyder retorik:

[ Espergærde Gymnasium og HF [ Duborg-Skolen [ Københavns VUC [ Metropolitanskolen [ Nykøbing Katedralskole [ Thisted Gymnasium og HF [ Vestre Borgerdyd [ VUC Silkeborg-Skanderborg-Odder [ VUC Thy-Mors [ Århus VUC @Brød.9.kurs-u-indryk: Kilde: Undervisningsministeriet