Gymnasier holder fast i fremgangen

Der er flere unge, som i år søger at komme ind på en gymnasial uddannelse, men på grund af en stigning i ungdomsårgangene giver det en uændret frekvens.

Jens Nielsen, Støvring: Nu bliver opgaven at gøre flest mulige ansøgere glade.	 ARKIVFOTO: MICHAEL KOCH

Jens Nielsen, Støvring: Nu bliver opgaven at gøre flest mulige ansøgere glade. ARKIVFOTO: MICHAEL KOCH

Godt 4700 unge nordjyder satser på at gå i gang med en gymnasial uddannelse efter sommerferien i år. Det er cirka 100 flere end i fjor, og dermed er det lykkedes gymnasierne at fastholde den kraftige fremgang fra i fjor. Men da ungdomsårgangene samtidig vokser med et par procent, dækker tallene reelt over en uændret gymnasiefrekvens i Nordjylland, som på landsplan ligger under gennemsnittet. Årets fremgang giver flere elever i både det almene gymnasium, handelsgymnasiet (HHX) og HF. Teknisk Gymnasium (HTX) ligger på alle skoler på stort set samme niveau som i fjor. Stor fremgang På de almene gymnasier kan især tre mindre gymnasier konstatere stor fremgang: Dronninglund, Brønderslev og Støvring. Dertil kommer Hasseris Gymnasium, hvor tilstrømningen nærmest er eksploderet: Efter en årrække med 150-180 ansøgere ligger tallet i år på 253. Gymnasierne i Hjørring og Hobro kan notere store tilbagegange, men på begge skoler er der snarere tale om en tilbagevenden til et normalt niveau. Især i Hjørring voldte et meget stort ansøgertal problemer sidste år, og resultatet blev, at mange elever blev henvist til Frederikshavn eller Brønderslev. Når det gælder HF, er fremgangen koncentreret i Aars og Hobro. Udover Hasseris Gymnasium er årets store vinder Handelsgymnasiet på Aalborg Handelsskole med en fremgang på 20 procent. Samme flotte stigning kan EUC Nordvest i Thisted og Nykøbing notere - dér betyder fremgang, at en kraftig tilbagegang i fjor er hentet ind igen. Knapt så positivt ser det ud længst mod nord og syd: Både i Hobro, Hjørring og Frederikshavn søger betydeligt færre ind på HHX-uddannelsen. I Hobro er faldet på en tredjedel. Hverken handels- eller tekniske gymnasier har tradition for at samarbejde om fordeling af elever, men det har de almene gymnasier og HF. Derfor mødes de 16 skoleledere i næste uge for - sammen med to politikere fra regionsrådet - at fordele eleverne, og rektor Jens Nielsen, Støvring Gymnasium, tror på, at selve klassedannelsen kan være på plads allerede da. Færre flyttes - Derefter begynder puslespillet med at optimere antallet af glade elever, men det bliver sidst i maj, før den enkelte får besked, om hvor han eller hun er optaget, siger Jens Nielsen. Den lange ventetid skyldes, at nogle ansøgere først skal til optagelsesprøve: - Og Folketinget har bestemt, at de prøver først må holdes i maj måned. Før vi har resultaterne derfra, kan vi ikke lave den endelige fordeling, forklarer Jens Nielsen - og tilføjer: - Jeg forudser færre flytninger end i fjor. Hovedproblemet bliver at få plads i Storaalborg, men vi må se, hvad vi kan gøre. soeren.bak@nordjyske.dk