Gymnasiale uddannelser

Gymnasier savner svar om millioner

NORDJYLLAND:Snart to måneder uden svar fra Inderigsministeriet. Så længe har politikerne i undervisnings- og kulturudvalget under Nordjyllands Amtsråd foreløbig ventet. Og der er ingen udsigt til løsning af problemet. Det handler om de godt seks millioner kroner ekstra, som amtet skal bruge i dette efterår, fordi flere unge nordjyder har valgt det almene gymnasium. Et stigende antal klasser udløser flere udgifter, men Indenrigsministeriet meddelte i foråret, at de penge skulle amtsrådet selv finde. - Men det kunne vi ikke dengang. Og nu kan vi slet ikke, for undervisningen er jo gået i gang. Vi har bestemt ikke ruttet med pengene, for klassekvotienten i de nye 1.g.-klasser ligger på 28,3, og udgiften pr. elev er ikke steget, siger Gunhild Bach Nielsen (R), formand for undervisnings- og kulturudvalget. Ingen frygt for lønnen Lærerne behøver ikke frygte for deres løn, for udgifterne bliver betalt, understreger hun. Når kommunalreformen træder i kraft til nytår, skal boet gøres op mellem stat, regioner og kommuner. Til den tid vil de seks millioner kroner indgå i regnestykket: - Det kan være, at staten eftergiver pengene. Jeg synes, at staten skulle sige, at de godt kan se det rimelige i ekstraudgifterne - for når flere har valgt det almene gymnasium, må der jo være færre andre steder, hvor der så er sparet penge, mener Gunhild Bach Nielsen.