Gymnasiale uddannelser

Gymnasier stort set klar

NORDJYLLAND:Landsdelens gymnasier bliver næppe fuldt ud parate til den ny gymnasiereform - men så sort, som den radikale formand for amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg har hævdet, kommer det ikke til at se ud. Det er der enighed om i amtsrådets økonomiudvalg. I går drøftede udvalgets medlemmer - som er fra Socialdemokratiet, Venstre og Amtslisten - denne del af amtets budgetforlig. En rapport viser, at der er behov for ombygninger for 51 mio. kr., og så mange penge udløses ikke før gymnasiereformens premiere næste sommer. - Men de 51 mio. kr. er ikke udelukkende ombygninger, som gymnasiereformen nødvendiggør. Der er også et lærerværelse, der er for lille, og et par depotrum, der er indrettet uhensigtsmæssigt, siger økonomiudvalgets formand, amtsborgmester Orla Hav (S). Udvalget opfordrer nu undervisnings- og kulturudvalget til at prioritere ombygninger, der direkte er afledte af gymnasiereformens anderledes undervisning, højest. - Gør man det, er det vores bestemte opfattelse, at de nordjyske gymnasier vil være stort set parate til at indfrie de fysiske rammer, gymnasiereformen medfører. Ikke alt kan med disse penge være 100 pct. på plads fra den første dag, men vi vil have gymnasier, som vi sagtens kan være bekendt, siger Orla Hav.