Gymnasierne kommer først

Alle andre skal med næste år

NORDJYLLAND:Det tog otte år at indføre 13-skalaen i hele undervisningssystemet. Denne gang går det hurtigere, for den nye syvtrins-skala skal være i brug alle steder i løbet af to år, har regeringen besluttet. Overgangen er sat til 1. august 2007, altså fra starten på undervisningsåret 2007/08. Med en enkelt meget væsentlig undtagelse: Alle gymnasieformer er gået over til den nye skala allerede fra dette skoleår. Forklaringen ligger i gymnasiereformen, fortæller Søren Vagner, undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet: - Derved kan den nye skala følge gymnasiereformen, som trådte i kraft sidste år. Hvis man ventede et år, ville man få en årgang med helt specielle forhold, som man skulle tage hensyn til mange år ud i fremtiden. De studenter, der efter tre års skolegang springer ud næste sommer fra almene, handels- og tekniske gymnasier, får karakterer efter den gamle skala, mens næste års hf’ere som de første får en adgangsgivende eksamen efter den nye skala. Problemet med forskellige skalaer på eksamensbeviserne bliver løst ved på forhånd at lægge en omregningstabel frem, så enhver kan se, hvad der svarer til hvad. Dermed bliver det også muligt at flette ansøgninger til videregående uddannelser i den rigtige rækkefølge. - Og det vil undre mig meget, om man ikke regner om til den gamle i forbindelse med optagelser næste år, for langt de fleste vil jo have karakterer efter den, gætter Søren Vagner. Gymnasierne nøjes ikke med en ny karakterskala. På tre væsentlige områder lægges karakterberegningen helt om i forbindelse med gymnasiereformen: For det første får karaktererne i fremtiden forskellig vægt, så fag på A-niveau tæller mest, C-niveau mindst. For det andet er det slut med at overføre årskaraktererne i de fag, der ikke bliver udtrukket som eksamensfag. Dermed får årskaraktererne mindre vægt. Og for det tredje skal der i fremtiden kun beregnes ét gennemsnit af de tællende karakterer. Hidtil har man beregnet gennemsnit af først årskarakteren, siden eksamenskaraktererne og endelig gennemsnittet af de to gennemsnit som det endelige resultat. Alle andre uddannelsesinstitutioner skifter skala, når studieåret begynder til august eller september 2007. Og skiftet skal forstås helt bogstaveligt: Efter sommerferien næste år uddeles ingen karakter efter 13-skalaen. - Man kunne have valgt at sige, at de, der var begyndt på en uddannelse og havde fået de første karakterer efter den gamle skala, skulle køre færdig med den. Men så ville man operere med to bedømmelsessystemer i en årrække. I stedet er der lavet en omregningstabel, forklarer fuldmægtig Helle Rosenvold Anderson, Videnskabsministeriet. I de fag, hvor eksamen er bedømt efter den gamle skala, vil både den opnåede og den omregnede karakter fremgå af eksamensbeviset.