Gymnasiet åbner dørene for kommende elever

FJERRITSLEV:I lighed med sidste år holder Fjerritslev Gymnasium åbent hus et par timer lørdag 25. janauar for alle interesserede, men naturligvis først og fremmest for at vise kommende elever og deres pårørende, hvordan stedet fungerer og snakke med de personer, der står bag. Man skal ikke forvente at se en kopi af hverdagen. Skolen ønsker blot, at de besøgende kan se og opleve træk fra fagene og den måde, de kan bedrives på, eksempelvis udfoldelser i musik, idræt, biologi, historie, fremmedsprog, fysik og billedkunst. På den måde bliver der mulighed for at komme i kontakt med såvel nuværende elever som skolens lærere. - Fjerritslev Gymnasium karakteriseres blandt andet ved at være en lille skole med de kvaliteter, det giver i form af velholdte og behagelige fysiske rammer, siger rektor Henning Galmar. - De besøgende vil som noget nyt få udleveret en række spørgsmål ved indgangen på en slags tipskupon. På den måde håber vi på utraditionel vis, at man følger den røde tråd rundt i huset, og ad denne vej finde svar på nogle af de spørgsmål, der stilles. Ved slutningen af arrangementet udtrækkes en vinder blandt de afleverede kuponer med rigtige svar. Præmien røbes ikke, påpeger han. Ifølge Henning Galmar arbejder skolen på alle områder i takt med udviklingen, hvor eleverne tilbydes valgfag i et omfang, der svarer til andre gymnasiers. Det gælder forsøg med science-projekter og samarbejde med andre skoler om sprogprojekter, ligesom en del af undervisningen støtter sig til IT, som skolen allerede har udviklet gennem en længere årrække. - Vi håber på en festlig og inspirerende dag, hvor så mange som muligt får mulighed for at se vores gymnasium og stifte bekendtskab med fagene, forholdene og lærerne, siger Henning Galmar.