Gymnasiet åbner dørene

Rektor Poul Stenhøj og formand for gymnasiets bestyrelse, Anette Jensen, tager imod 28. januar.
 Foto: Bent Jakobsen

Rektor Poul Stenhøj og formand for gymnasiets bestyrelse, Anette Jensen, tager imod 28. januar. Foto: Bent Jakobsen

FREDERIKSHAVN:Mandag 28. januar indbyder Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus alle interesserede til en orienteringsaften. Det er nu, eleverne i folkeskolens 9. og 10. klasse skal til at vælge ungdomsuddannelse, og mandag 28. januar fra klokken 19-21 inviterer Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus alle interesserede unge og deres forældre til et stort Åbent-Hus-arrangement. Gymnasiet tilbyder uddannelserne STX, HF og HF-søfart, og der vil være orientering om de tre uddannelser. På STX er der mulighed for at vælge mellem syv forskellige studieretninger. Rektor, studievejledere og lærere ville orientere om, hvordan de enkelte studieretninger er sammensat, og hvordan man vælger studieretning. På HF har man både obligatoriske fællesfag og fag, som man selv kan vælge. Også her er der mulighed for råd og vejledning. HF-søfart-uddannelsen er tre årig og veksler mellem teori og praktik. Undervisningen på HF-søfart foregår på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus, Martec Frederikshavn og Skagen Skipperskole. Aftenen vil give mulighed for at se skolen og møde nogle af skolens elever og lærere. Lokaler, studie- og biblioteksfaciliteter mv. står denne aften åbne. Lærere og nuværende elever vil fortælle om deres fag og vise nogle af undervisningsmaterialer, som bruges i det daglige. Der vil blandt andet være mulighed for at se kemiforsøg, overvære lidt af en spansktime og få en snak om uddannelsen og livet på gymnasiet. Skolens studievejledere vil hele aftenen være parate til at besvare spørgsmål om de tre uddannelser, som skolens tilbyder.