Gymnasiale uddannelser

Gymnasiet havde satset på en "lille løsning"

HOBRO:På Hobro Gymnasium og HF-kursus er det en tradition, at man hvert år har en større elevforestilling, vekslende mellem musical og skolekomedie. - Men i dette reform-år, hvor alt hvirvler gennem luften, og hvor vi har været ramt af sygdom i lærerstaben, havde vi regnet med at finde en lille løsning i form af en kabaret, fortæller rektor Birger Axen, der for tiden er travlt optaget af forberedelserne til gymnasiereforme, der føres ud i livet fra det kommende skoleår. Den lille løsning voksede sig imidlertid større og større. Eleverne fra skolens musikhold på højniveau og mellemniveau involverede sig aktivt. Musikshowets første del "15 Minutes of Fame" er således skrevet og indstuderet af eleverne selv, i den allersidste fase dog med hjælp til instruktionen fra lektor Ole Bent Larsen.