Gymnasiale uddannelser

Gymnasiet kan hjælpe de kloge

Børne- og ungdomsudvalget er indstillet på at gøre en ekstra indsats for folkeskoleelever, der er særligt højt begavede.

Man har bare ikke rigtig vidst, hvordan man skal gribe det an. Tilsyneladende kommer hjælpen nu fra gymnasiet. I hvert fald har rektor Poul Stenhøj, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus givet kommunen et forslag til samarbejde. Gymnasiet og dets lærere tilbyder 20 timers forløb med undervisning, der er tilpasset de særligt begavede elever. Undervisningen kan foregå efter normal skoletid og skal udmønte sig i et produkt og evaluering. Tilbuddene om særlig undervisning gælder for eksempel naturvidenskabelige fag, sprog, kreative musiske fag eller medier. - Børne- og ungdomsudvalget har modtaget initiativet fra gymnasiet positivt. Nu afventer vi et konkret oplæg fra vores forvaltning, forklarer formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). Han fortæller, at oprettelse af for eksempel to hold skønnes at koste kommunen 60.000 kroner. Frederikshavn Kommune går nu i gang med at undersøge, om det er muligt at søge tilskud fra puljer både i regionen og i ministeriet. toen