Gymnasiale uddannelser

Gymnasiet klar til et nyt kuld

De ny HF'ere og gymnasieelever skal igang med velkendt og nyt - side om side

FREDERIKSHAVN:Hvordan skal huen sidde - få sned eller med hattebåndet trukket ned under hagen. Det spørgsmål vil de mange kommende studenter og HF'ere snart blive stillet overfor, når de efter endt eksamen skal ud at glæde sig over, at ungdomsuddannelsernes tid er forbi med hat på hovedet og sjove minder og pakket i skoletasken. Deres farvel er for landets gymnasier og HF-kurser et goddag til et helt nyt projekt - en almen uddannelse under en ny reforms vinger. De kommende elever har allerede mærket lidt til den, fordi de har skullet vælge sig på nogle helt andre studieretninger end tidligere, og indholdsmæssigt sker der også masser af nyt og spændende, der gerne skulle tjene at ruste de unge til en bedre studiestart på en videregående uddannelse. - Reformen er spændende, nyt og udfordrende for os. Foruden det velkendte det kommer der også nye elementer ind - elementer, der skal styrke elevernes muligheder for at få et godt skoleforløb, og som samtidig skal gøre eleverne bedre stillet i forbindelse med videre uddannelse, siger rektor Poul Stenhøj. Men selv om de nye læseplaner - og fagområder fylder meget i lærernes overvejelser allerede nu, så har det i første omgang været afgørende, at få klarlagt, hvordan det nye kuld af gymnasie-elever ville blive sat. - Hvis vi grovsorterer ansøgerne i kasser, så har 20 procent valgt humanistisk, knap 35 procent har valgt naturvidenskabeligt og godt 45 procent har valgt samfundsfagligt. Det vil sige, at mange har valgt at følge politikernes råd om at vælge naturvidenskab. - Vores topscorer, som over 25 procent af alle vores ansøgere har valgt, har dog været en af vores samfundsfaglige studieretninger med engelsk, samfundsfag og psykologi, siger Poul Stenhøj. Når ikke alle studieretninger oprettes vil der være en række af eleverne, der ikke kan få deres top-prioritet imødekommet. - Vi havde forudset, at ansøgerne ikke valgte jævnt hen over vores udbudte studieretninger, og vi havde også forudset, at det ikke var alle ansøgere, der kunne få deres førsteprioritet opfyldt. - Heldigvis har mange anført en anden prioritet. Vi har nu kontaktet alle vore ansøgere for at vi så godt som muligt kan sikre, at de alle kan få en studieretning, de vil være tilfredse med, siger Poul Stenhøj. Det er dog ikke kun det almene gymnasium, der komemr under en nye reforms vingefang. Også HF'erne kommer til at mærke store forandringer med faste fagsamarbejder, og realisering af en tutorordning, hvor hver HF-kursist er tilknyttet en lærer, der skal følge vedkommende tæt. - Det tror jeg er en rigtig god ordning, der helt sikkert kan styrke den enkelte HF-kursist i gennemførelsen af uddannelsen, siger Poul Stenhøj. Specielt med hensyn til HF-søfart arbejdes der på at berige HF-søfartsuddannelsen med et 12 ugers ophold på Skoleskibet Danmark,. HF-søfart er jo møntet på at danne indgang til både maskinmesteruddannelsen og skibsofficeruddannelsen. .