Gymnasiet trækker

Thisted Gymnasium og HF har 100 flere end i 2005, og handelsgymnasiet sætter rekord.

Gymnasiale uddannelser 22. marts 2007 21:54

Flere unge thyboer end nogensinde før stiler efter studentereksamen, hvad enten den tre-årige uddannelse kommer til at finde sted i det almene gymnasium, handelsgymnasiet eller htx. Rektor på Thisted Gymnasium, Finn Jorsal, oplyser, at 244 vil begynde i 1.g. efter sommerferien, mens 26 foreløbig har søgt ind på hf. Sidste år var tallene henholdsvis 226 og 30. - Vi er gået 100 frem på to år, og det er da glædeligt, at et større antal af de unge i det hele taget vælger at tage en uddannelse, siger Finn Jorsal. Uddannelseschef Klaus Brostrøm, EUC Nordvest, oplyser, at 40 har søgt ind på htx, og 171 unge har ønsket at begynde på den tre-årige uddannelse til handelsstudent (hhx) på Thisted-afdelingen. - Det er nok det meste, vi har haft nogensinde - omkring 50 mere end sidste år, siger Klaus Brostrøm. Blandt uddannelseslederne er der foreløbig et par bud på årsagerne til den store søgning. Dels er denne ungdomsårgang særlig stor, dels er der en tendens til, at flere i år søger direkte fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse - og endelig er der måske en tendens til, at efterskoleelever vælger en gymnasial uddannelse fremfor en håndværksmæssig uddannelse. For få til lærepladser Jane Vinther Holm, led er af EUC Nordvest’s erhvervsuddannelser er lidt ked af den udvikling. For skolen kan slet ikke levere det antal elever, som virksomhederne efterspørger til lærepladserne i øjeblikket. De aktuelle tal for de unge, der har søgt ind på erhvervsuddannelserne er: 54 til praksisnær HG, 66 til Almen Linie, 80 til HG2, 25 til teknologi og kommunikation, 61 til bygge og anlæg, 36 til håndværk og teknik, 22 til fra jord til bord, 55 til mekanik, transport og logistik, 19 til faglært landmand og 45 til erhvervsfaglig linje. lone.laerke.krogh@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...