Gymnasiets rektor er rystet

Gymnasiet er lukningstruet, hvis skolerne ikke sender flere elever

Skolevæsen 1. april 2005 06:00

BRØNDERSLEV: Modsat de fleste andre nordjyske gymnasier er Brønderslev Gymnasium ramt af tilbagegang i ansøgninger fra nye elever. Rektor Egon Jensen er rystet: - Syv klasser stopper efter eksamen til sommer. For få dage siden frygtede jeg, at kun fire klasser begynder efter ferien, men nu tror jeg, det bliver fem, siger han. Ungdomsårgangene er vokset, så det er ikke grunden. Af tallene kan Egon Jensen se, at en langt mindre andel af egnens unge søger i gymnasiet og HF end andre steder. - På landsbasis søger 35 procent af de unge i 9. og 10. klasse gymnasiet og 10 procent HF. Hos os er det nu kun halvt så mange. Det er synd for de unge, at de har så væsentligt lavere ambitionsniveau end andre steder. For de er jo ikke dårligere begavet. Søgningen til HF på Brønderslev Gymnasium er halveret i forhold til sidste år, og der er 17 færre tilmeldinger til de kommende 1. g-klasser. Til trods for, at flere nordjyske unge generelt søger i gymnasiet. - I alt 117 elever mod 157 sidste år er ny bundrekord for os - selv første år var der ikke så få. Og de unge fra egnen søger ikke ind på nabogymnasier, HHX eller HTX i nævneværdig grad mere end før. De unge bliver taberne Brønderslev ventes at få fire nye gymnasieklasser og én HF-klasse efter ferien - klasserne bliver eventuelt fyldt op med unge, der har søgt andre gymnasier. - De unge bliver taberne i det lange løb. Halvdelen af 10. klasse-eleverne vælger erhvervsuddannelserne, men vi kan jo ikke overleve på produktionsvirksomheder. Der har de seneste år været vigende tendens med færre, der vælger gymnasiet, mens HF-tilmeldingen har svinget mere. - Men nu er der tale om et dyk - det er drøn uretfærdigt. Jeg har ikke hørt, vi skulle have et dårligt ry. Vi havde de bedste sproglige studerende i Nordjylland og de fjerdebedste i landet. Fyringer - Og i undersøgelser har eleverne vist tilfredshed med Brønderslev Gymnasium. Vi har en god, velorganiseret skole med dygtige lærere. Vi har ikke flere ældre lærere end andre steder. Faktisk koster nedgangen fyringer. - Det svarer til seks lærerstillinger, men så mange skal ikke fyres - vi kigger på om nogen skal på pension eller ned i tid. I 2007 bliver gymnasierne selvejende institutioner, og 1. januar 2008 bliver der frit gymnasie-valg med taksameterordning, det vil sige økonomi efter elev-antal. - Hvis der var taksameter-ordning nu, ville vi få tre millioner kr. mindre bare på elev-tallet. Desuden ville vi få færre penge til bygningerne. Rummeligt gymnasium Egon Jensen tror ikke, nedgangen skyldes, at det nye gymnasium får fire linjer i stedet for to. - Der er selvfølgelig en tendens til, at eleverne søger til større byer som Hjørring og Aalborg. Og det kan da godt være, at nogle tror, at der er flere muligheder på et stort gymnasium. Men så er de ikke rigtig informeret, for vi har maksimal rummelighed: Næsten alle ønsker og kombinationer af fag kan lade sig gøre. Rektor har ikke tænkt sig at sidde i en hjørne og vente på bedre tider. - Det er et problem for byen, hvis udviklingen fortsætter de kommende år, og gymnasiet derfor må lukke. Nu laver vi sammen med kommunens forvaltning en arbejdsgruppe, der analyserer mønstret for tilbagegangen for at finde ud af hvorfor. Vi skal være mere synlige i lokalsamfundet, og skolerne må sende flere elever videre i gymnasiet. Rektor regner med, at en fremgang på 50 procent næste år er nødvendig for at sikre gymnasiets fremtid.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...