Gymnasiale uddannelser

Gymnasium bliver snart selvkørende

VHG anskaffer egen bus for nemmere at kunne nå ud til ungdommen i Vesthimmerland

Skulle der monstro et eller andet sted i lokalområdet stå en aldrende turistbus, som kan erhverves til en rimelig pris? I så fald kan det ikke udelukkes, at Vesthimmerlands Gymnasium og HF vil være interesseret i at overtage køretøjet. Kendsgerningen er, at gymnasiet i Aars i løbet af foråret har planer om at anskaffe sig sin egen bus, som i de kommende par år skal bringe gymnasiets lærere og elever rundt i Vesthimmerland. Målet med den opsøgende indsats er at øge opmærksomheden om det almene gymnasium, så flere unge vesthimmerlændinge i fremtiden får lyst til at gå gymnasievejen. - Filosofien er: Hvis ikke de unge vil komme til os, så må vi komme ud til dem. - Andelen af unge, der søger ind på det almene gymnasium, har igennem flere år ligget markant lavere i Vesthimmerland end i resten af Nordjylland. - Den udvikling vil vi gerne forsøge at vende ved at indrette et mobilt undervisningslokale, så vi nemmere kan rykke ud, hvis en af folkeskolerne i området viser interesse for at gøre brug af vores undervisningtilbud, forklarer vicerektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Ralf Leinbeck. Tilskud fra regionen Charmeoffensiven lanceres under titlen "Det rullende brobygnings- og vejledningsprojekt", og Regionsrådets Uddannelsespulje har til formålet bidraget med et økonomisk tilskud på 528.000 kroner. Derudover har Vesthimmerland Gymnasium selv fundet 180.000 kroner, som kommer til at indgå i budgettet for den opsøgende indsats. I første omgang er det planen, at projektet skal løbe frem til 2012. - Men viser det sig i løbet af 2010 og 2011, at projektet kan medvirke til, at flere unge i Vesthimmerland vælger at søge i gymnasiet, kan det da bestemt ikke udelukkes, at vi vil forsøge at beholde bussen også efter den tid, nævner Ralf Leinbeck. Den mest håndgribelige udfordring her og nu er at få anskaffet en bus, der egner sig til formålet, og allerede i løbet af foråret satser Vesthimmerlands Gymnasium og HF på at gennemføre pilotprojekter på et par af kommunens folkeskoler. Salt og sild Først i det kommende skoleår går det dog for alvor løs med den opsøgende virksomhed. Målsætningen er - i løbet af 2010/2011 at nå rundt til samtlige kommunens overbygningsskoler, og på lidt længere sigt er det også tanken at inddrage 6. klasserne i lokalområdet. Et af de første samarbejdsprojekter kommer til at handle om, hvilken rolle salt og sild har spillet i Limfjordsområdet gennem historien. Dette projekt er blevet udviklet i samarbejde med Limfjordsmuseet i Løgstør, Nibe Kaaglaug og UU-center Himmerland.