Gymnasium med IT-dannelse

Efterskoleelever var inviteret til weekend-orienteringsmøde på Støvring Gymnasium

STØVRING:På tv var Anne Sofie Steen Sørensen forleden stjerne for aften - dog uden at vinde konkurrencen - og i weekenden var hun den musikalske stjerne på Støvring Gymnasium. Sammen med tre andre 3. g'ere - Christian Karlsen Hansen, Oliver Routhe Skov og Peter Bartholomæussen - samt musiklærer Keld Risgaard Mortensen leverede den sangskrappe Anne Sofie Steen Sørensen det musikalske indslag ved weekendens orienteringsmøde. Udover det rent underholdningsmæssige var indslaget ment som "reklame" for gymnasiet. Akkurat som rækken af præsentationer af de øvrige fag var. - Formålet med orienteringsmødet er udover information om skolen også at "reklamere" for den overfor de besøgende, fortæller rektor Jens Nielsen, der glædede sig over stort fremmøde - godt et halvt hundrede. - Det er første gang, vi holder åbent hus på en lørdag, nemlig for at give elever på efterskoler bedre mulighed for sammen med deres forældre at komme til orienteringsmøde. Forinden har vi haft det traditionelle aften-orienteringmøde på en hverdag, så det var spændende for os at se, hvor mange der ville dukke op til et weekendmøde, hvor vi specielt henvendte os til efterskoleelever, siger Jens Nielsen. På Støvring Gymnasium kommer omkring en tredjedel af de 110-130 elever, der de senere år har udgjort en ny årgang, netop fra efterskoler. I livsfare Weekendens orienteringsmøde indledtes med rektor Jens Nielsens velkomst og generelle beskrivelse af gymnasiet. Om skolens forventninger til de kommende gymnasieelever sagde han bl. a.: - For nogle år siden havde vi til en orieteringsaften en elev med, som overfor de kommende kammerater beskrev gymnasiet således: "Hvis du er ved at dø hver gang, du skal åbne en bog, så vil du være i konstant livsfare i gymnasiet". Det er måske lige voldsomt nok, men der er noget om snakken. Der er mange bøger, og der er mange skriftlige opgaver - og der er først og fremmest et arbejde, der skal passes, meldte Jens Nielsen ud. Han ridsede også de to hensigter med gymnasiet op: at det er studieforberedende og almendannende. - Gymnasiet forbereder eleverne til at læse videre, og det viser sig, at gymnasieeleverne klarer sig særdeles godt i de videregående uddannelser, konstaterede rektor. Dannelse Om gymnasiet som almentdannede anførte han bl. a.: - Det handler for mig om, at eleverne ikke kun skal have noget at leve af på arbejdsmarkedet. De skal også have noget at leve og arbejde for, fastslog rektoren og føjede til: - En del af almenuddannelsen er at bruge IT som et værktøj. Støvring Gymnasium er netop blevet færdig med en stor investering. I kan på Jeres rundtur se pc-arbejdspladser overalt. Det er meget bevidst, at de er spredt rundt i bygningerne, så de er lige ved hånden. Uanset om der skal fremvises projekter/film i multimedierummet, laves elektronisk dataopsamling i fysik, biologi, kemi - laves studier på biblioteketet ellers laves lærerstyret IT-undervisning i edb-lokalerne, forklarede Jens Nielsen, inden de gæstende unge og deres forældre ved selvsyn erfarede, at det elektroniske værktøj har indtaget skolen. Undervejs havde de vordende elever mulighed for at få sig en snak både med lærere i de forskellige fag - og med nuværende elever, der havde revet nogle timer ud af weekend-kalenderen for at videregive deres gymnasie-erfaringer.