Gymnastik ind i forsamlingshuset

Ombygning af Valsgaard Skoles gymnastiksal vanskeliggør sæsonplanlægning

VALSGAARD:Nostalgien blomstrer. Bøj ud, bøj frem, bøj ned - alle holdt. En helt anden virkelighed end nostalgiens har dog for en stund grebet bestyrelsen i Valsgaard Gymnastikforening. Op mod halvdelen af de sædvanligvis godt 500 medlemmer må nemlig forlægge svedetimerne til Valsgaard Forsamlingshus, idet Valsgaard Skoles gymnastiksal for tiden renoveres. Fordelingsmødet med de foreninger, som benytter Valsgaard Hallen, levnede ganske enkelt ikke flere haltimer til gymnastikken. Det havde man til gengæld i Oue Idrætshal, som derfor også tager imod gymnaster under Valsgaards faner. De små samles - Men intet er så skidt, så det ikke er godt for noget. - De to lørdags-springhold for piger og drenge har i mange år døjet med pladsmangel i skolens gymnastiksal. De har tidligere skiftet mellem hal og skole. - Men i den kommende sæson træner drengene i Valsgård Hallen og pigerne i Oue Hallen. Det giver supergode træningsbetingelser for begge parter, og de træner fortsat samtidig, fortæller Elly Bjerring fra Valsgaard Gymnastikforening. Også de yngste - puslingene - mærker forandringens vinde. Men med modsat fortegn. Hvor børnene i mange år blev delt i to hold efter alder, træner de nu samlet i Valsgaard Hallen. Børnene skal være fyldt tre år. For holdets mange veluddannede instruktører venter en vanskelig opgave på at blive løst på en kreativ og for børnene beroligende måde, forudsiger Elly Bjerring. - Alder, tryghed, overskuelighed og børnenes individuelle udvikling, vil afgjort være nogle af nøgleordene, tilføjer den erfarne gymnastikleder. I forsamlingshuset Alle rytmiske pigehold træner onsdage i forsamlingshuset, som gymnastikforeningen i øvrigt samarbejder fint med. Piger og drenge plejer på skift at dyrke gymnastik i hal og skole, men det er for uoverskueligt at flytte springredskaber fra hal til forsamlingshus flere gange om ugen, for slet ikke at tale om at finde plads til dem. - Bestyrelsen opfordrer instruktørerne på onsdagsholdene til at samarbejde om fantasifulde løsninger, som kan imødekomme pigernes behov for mere plads en gang imellem, siger Elly Bjerring. De to opvisningsfrie damehold og senioridrætten rykker også i forsamlingshuset sammen med aerobic. Unge piger, motionsmænd og mixspring-holdet træner fortsat i Valsgaard hallen.