Gymnastikformand savner engagement

Fjerritslev Gymnastikforening efterlyser støtte fra frivillige til de mange praktiske opgaver

FJERRITSLEV:Den fælles foreningsånd er på vej ud af Fjerritslev Gymnastikforening. Formand Vibeke Kappel Andersen appellerer om større opbakning fra medlemmer og forældre til yngre medlemmer. Hun frygter, at uden tilsagn fra medlemmer og deres forældre om hjælp til at løse de mange praktiske opgaver kan foreningen ikke overleve. - Vi mangler altid hjælpere til praktiske opgaver, som bestyrelsen synes vil være lettere at bære på fælles hænder, berettede hun på generalforsamlingen, der ud over bestyrelsen var besøgt af tre medlemmer. - Desværre er det utroligt svært at finde personer til at blive bestyrelsesmedlemmer. Ja sågar suppleanter, men vi savner også medlemmer til opgaver som instruktører og hjælpere. Vibeke Kappel Andersen erkender, at det at drive foreningen er en opgave, som bestyrelsen skal tage sig af. - Men det er samtidig en fælles opgave for os alle. Både for bestyrelsen, instruktører, de aktive gymnaster og deres forældre. Formanden opfatter det som en dødssejler at skabe interesse omkring foreningslivet. - Vi lever alle i en fortravlet hverdag, hvor det at yde en indsats på den ene aller anden måde godt kan virke som en uoverskuelig opgave. Men samtridig må vi - specielt som aktive og som forældre - ikke glemme, at når ingen vil varetage opgaverne i bestyrelsen, så kan foreningen ikke bestå. Formanden sluttede beretningen med at håbe, at fremtidsudsigterne for Fjerritslev Gymnastikforening vil komme til at se lysere ud. - Jeg håber, at flere vågner op og finder det vigtigt at tage del i det fælles ansvar, samt at vi på sigt får et sundt, blomstrende og vefungerende foreningsliv. Der var blandt de fremmødte bred enighed om formandens udlægning af situationen og mulighederne. Vibeke Kappel Andersen ser sammen med bestyrelsen frem til en travl tid med opvisninger og dermed ekstra behov for støtte til praktiske opgaver. - Her i foråret er det normalt lidt lettere at få tilsagn om hjælp fra medlemmer og forældre. Der er tale om en tidsbegrænset opgave, som de har lettere at forholde sig til end at træde ind i bestyrelsen for en toårig periode eller påtage sig et job som instruktør eller hjælper. Fjerritslev Gymanstikforening havde forud for generalforsamlingen gennem opslag søgt efter kandidater til bestyrelsen, men ingen meldte sig. - Vi fandt emner og opsøgte dem målrettet med opfordringer om at tage et nap i bestyrelsen. Det gav pote. Vi fik ja fra Bente Overgaard Brandi og Dorte Hjørnet Jensen som afløser Annette Pedersen og Birgitte Ribens. Der var genvalg til Lene Albrektsen. Bestyrelsen konstitueres i uge 9.