Skolevæsen

Gymnastikkaravanens sidste stop

650 elever på 15 skoler i Rebild kommune har oplevet glæden ved at bevæge sig.

Godt 650 elever på 15 skoler i Rebild kommune har deltaget i DGI Nordjyllands Gymnastikkaravanen, der har til formål at få børnene til at opleve glæde ved at bevæge sig. Projektet har været en stor succes, der bygger på et tæt samarbejde mellem kultur- og fritidsforvaltningen i Rebild Kommune, Sund By og DGI Nordjylland. Projektet er en del af den landsdækkende kampagne ¿Gang i Danmark¿ og midlerne kommer fra det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium. - Mange af idrætslærerne på skolerne har fået ny inspiration. Planen er, at vi holder en dag for kommunens idrætslærere, så vi kan få nogle af alle de gode idéer ført ud i praksis på skolerne i fremtiden. Det er jo i virkeligheden det største udbytte af projektet, hvis vi kan sikrer, at det ikke bare stopper nu, siger fritidskonsulent i Rebild Kommune Dorte Møller, der har været tovholder på projektet.