Gymnastikopvisning på efterskole

} SHOW: I morgen eftermiddag giver gymnasterne i Gymnastikken Mejlby en opvisning i, hvad de har lært i vinterens løb. Det foregår i efterskolens gymnastiksal, hvor der indledes med faneindmarch. Herefter vil syv hold familiegymnaster med børn mellem et og tre underholde. De bliver efterfulgt af en opvisning af 21 puslingegymnaster i alderen fra tre til seks år. Idrætsforeningen afvikler generalforsamling i forlængelse af opvisningen, hvor fire af de fem medlemmer er på valg. Tre af dem er villige til at genopstille, mens kasserer Gitte Kjærulff gerne vil fortsætte jobbet uden samtidigt at være medlem af bestyrelsen.