Gynger og karusseller

NORDJYLLAND:Der er både "vindere" og "tabere" i spillet om beskæftigelsen i Nordjylland. Og ikke kun når det gælder hvilke kommuner, der er i stand til at skabe og fastholde beskæftigelsen. Også indenfor de enkelte brancher viser udviklingen, at nogle fag er ramt af akut krise. Værst ser det ud for landbrug, gartneri og skovbrug. Her har Nordjylland samlet set mistet mere end hver fjerde arbejdsplads de seneste 10 år. I dag er 6000 færre nordjyder i beskæftigelse i den branche. Målt på antallet af mistede arbejdspladser ligger banker og forsikringsselskaber også højt i statistikken over nedgang i beskæftigelsen. Hvert femte job - eller mere end 1100 - er forsvundet i perioden. Blandt vinderne er forretningsservice, bygge- og anlæg og undervisningssektoren. Alene forretningsservice havde sidste år 73 procent flere beskæftigede end i 1993. I ansatte svarer fremgangen til over 7000 nye job skabt på 10 år. Men også bygge- og anlæg har formået at skabe større beskæftigelse - næsten 4000 flere nordjyder arbejder i dag på dette område. Netop bygge- og anlæg og forretningservice er to områder, som Arbejdsmarkedsrådet iNordjyllands Amt forventer vækst på fremover. Men også detailhandel, transport og sundhedsvæsen vil skabe større beskæftigelse det kommende år, siger prognosen fra rådet. Derimod ventes beskæftigelsen fortsat at falde i landbruget, i fiskeriet og i jern- og metalindustrien.Det samme gælder for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, postvæsenet, banker og forsikringsselskaber.