Gyser om amtskrav til husdyrbrug

Afbud skaber stor spænding før amtsrådsmøde

Sag om overproduktion af svin på Fyn er ved at smuldre. Politiet kan ikke opgøre overproduktionen. Foto: Hans Ravn

Sag om overproduktion af svin på Fyn er ved at smuldre. Politiet kan ikke opgøre overproduktionen. Foto: Hans Ravn

NORDJYLLAND:Spørgsmålet om, hvorvidt de miljøkrav, der stilles i husdyrbrug i oplandet til Limfjorden skal strammes, kan på amtsrådets møde i dag blive en gyser. Meget tyder på, at et snævert flertal bestående af Socialdemokraterne og SF kan stemme en skærpelse igennem. For to måneder siden stod stemmerne i amtets udvalg for teknik og miljø lige. Det fik Socialdemokraterne til at bede om at få sagen i amtsrådet. I en række tilfælde har socialdemokrater, SF og den radikale Gunhild Bach Nielsen i miljøspørgsmål kunnet mønstre et flertal bestående af 16 ud af amts-rådets 31 medlemmer. Til mødet er der imidlertid på forhånd afbud fra Gunhild Bach Nielsen, der holder ferie. Det er dog ikke sikkert, at flertallet af den grund tipper, idet der også er afbud fra den konservative Anders Stenild og Kurt Borregaard fra Kristen-demokraterne. Fronter trukket hårdt op Den situation skulle kunne give et snævert flertal for at stramme kravene. Eventuelle andre afbud i løbet af i dag vil dog kunne ændre situationen. Venstre-formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) håber stadig, at der kan samles et flertal imod at stramme kravene. Men det ærgrer ham, at fronterne er trukket hårdt op. - Det er aldrig godt, at sager bliver vedtaget med en enkelt stemmes flertal, siger Niels Kristian Kirketerp (V). Stridens kerne er spørgsmålet om, hvor meget fos-for der må udledes yder-ligere, hvis landbrug sø-ger om lov til at udvide. Her går Socialdemokraterne og SF ind for, at hvis overskuddet af fosfor ved udvidelsen af et husdyrbrug øges med over 150 kg, skal der laves en såkaldt VVM-screening, hvor der laves en vurdering af, om der skal laves en egentlig vurdering - en VVM-redegørelse - af projektets indvirkning på miljøet. Forgæves har amtet søgt at nå til enighed med Viborg Amt om nogle fælles retningslinjer, og i Viborg Amt vil det for landbrugene være lettere end i Nordjyllands Amt at få ansøgninger om udvidelser igennem. Niels Kristian Kirketerp siger, at han er imod, at Nordjyllands Amt får strammere krav end Viborg Amt. - Men jeg mener også, at man skal vurdere om en udvidelse får væsentlig indflydelse på miljøet, siger Niels Kristian Kirketerp.