Lokalpolitik

Gyseren om Margrethelund

Nyt demensafsnit ser ud til at blive langt dyrere end ventet

DRONNINGLUND:Når byrådet på tirsdag samles til årets februarmøde, skal de folkevalgte også se nærmere på planerne om et nyt demensafsnit på plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund - et projekt, der nu har udviklet sig til lidt af en økonomisk gyser. Det sidstnævnte hænger sammen med, at der i år "kun" er afsat 3,37 mio. kr. til opgaven - oven i de 150.000 kr., der allerede i fjor blev afsat til det forberedende arbejde. Når man kan tale om "kun" i den forbindelse, så er det fordi, at dette tal skal sættes over for det seneste etablerings-overslag, der fortæller om en forventet udgift på 5,2 mio. kr., hvis projektet skal gennemføres som planlagt. - Det er jo noget af en forskel, men vi kan stadig håbe på, at det bliver billigere, siger borgmester Mikael Klitgaard (V) med henvisning til den kendsgerning, at økonomiudvalget i den forgangne uge sagde ja til udbyde demensafdelings-projektet i fagentrepriser - med hvad det muligvis kan medføre af besparelser på håndværkersiden. - Det kan selvfølgelig også gå den anden vej ved en licitation, og derfor er det også vigtigt at bemærke, at der endnu ikke er givet nogen bevilling. Vi bliver nødt til at forholde os til sagen på ny, når vi kender priserne, siger Mikael Klitgaard, der samtidig peger på, at social- og sundhedsudvalget indtil videre har foreslået det nævnte million-hul lukket ved at plukke i udvalgets anlægsbudget for 2004. Om det bliver en realitet - og overhovedet nødvendigt - vil kun tiden kunne vise, men inden da har økonomiudvalget også bedt social- og sundhedsudvalget om inden udgangen på februar at præsentere nogle nye driftsbudgetter for Margrethelund og byens andet plejehjem, Sophielund, der vil blive tømt for de nuværende beboere, når det planlagte demensafsnit på Margrethelund er færdiggjort. - Det er også noget, vi skal tage med i overvejelserne, slutter Mikael Klitgaard.