Nibe

HÅB: Et lille fredslys i den mørke tid

Verden præges af ufred og terrorisme, og håbet om fred er spinkelt.

Heldigvis er der også kræfter, der trækker den anden vej, og i den lille kirke i Nibe blev der søndag tændt lys for freden. Det skete ved en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor lokale spejdere var med til at lyse verden op. Oprindeligt er fredslyset et fænomen, der stammer fra Bethlehem, hvorfra den oprindelige flamme blev båret rundt i hele verden som et symbol på fred. Men da netop Mellemøsten ikke er et specielt fredeligt sted blev fredens lys i år opbevaret under mere prosaiskeforhold i Roskilde, hvorfra det blev bragt til Nordjylland i en flagermuselygte FOTO: TORBEN HANSEN