Sygdomme

Håb for patienter medParkinson sygdom

AALBORG:Et storstilet forskningsprojekt, der skal gøre det muligt at spotte Parkinson, Alzheimer og andre demenssygdomme langt tidligere end i dag, er nu økonomisk og juridisk på plads. I spidsen for projektet står professor Daniel Otzen, Aalborg Universitet, og projektet realiseres via et offentligt innovationskonsortium, Cure Neurodegeneration Denmark Cure-ND, der er dannet til formålet. - Vi kan kun komme i gang, fordi vi har en offentlig bevilgende myndighed, understreger professor Daniel Otzen, der er begejstret for modellen. - Man lader på denne måde folk operere i grænsefladerne mellem virksomheder og forskning. Konsortiet råder over ressourcer svarende til knap 46 millioner kroner. Hovedparten kommer fra den amerikanske medicinalvirksomhed Wyeth, der er klar til at levere forskning svarende til en værdi af 30 millioner kroner. I dag kan Parkinson først endeligt konstateres, når patienten er død. Ved at rette mikroskopet mod bestemte proteiner i hjernen er målet at kunne afsløre den sygdom langt tidligere. Professoren vil ikke love nogen kur mod sygdommene i projektfasen. - Men vi vil få en større sammenhængende viden, og det kan så bane vejen for nye tiltag.