Lokalpolitik

Håb og forventinger

HADSUND: Byrådet har store forventninger til det byfornyelsesprogram, der skal gennemføres i Hadsund i perioden 2003-2008. Det fremgik af således af torsdagens byrådsmøde, at politikerne håber, at styrkelsen af Hadsund by som egnscenter kan være med til at forbedre kommunens økonomi. Borgmester Karl Christensen mente også - antydningsvist - at gennemførelsen af programmet vil stille Hadsund i en favorabel situation, når der skal vælges "hovedstad" efter en kommunalreform. Men først skal programmet altså udarbejdes, og i den forbindelse skal borgerne høres - og det var den proces byrådet formelt skulle sætte i gang. Borgmesteren udtrykte håb om, at borgere "der kan og vil noget" vil deltage i processen, der blandt andet kommer til at rumme et borgermøde og en forslagsfase, efter at debatoplægget er offentliggjort. Mogens Jespersen (V) håbede, at programmet vil skabe den udvikling, som byrådet havde efterlyst i den forudgående budgetdebat. Rita Moore (S) mente, at de penge, der følger med, kan gøre, at man kan gøre allerede planlagter projekter "lidt bedre og flottere", og bruges til at gennemføre byrådets trafiksikkerhedsplan. Johannes Sørensen (T) kaldte projektet spændende og håbede, at programmet vil styrke Hadsund som amtslig centerby. Forinden havde borgmesteren bemærket, at nogle af kommunens borgere vil se det som en grundliggende fejl, at man styrker Hadsund, og pligtskyldig tilføjet, at byrådet må passe på ikke at glemme de andre steder. Kommmunen er blevet tildelt en ramme på ti millioner kroner til såkaldt helhedsorienteret byfornyelse, hvoraf kommunen selv skal betale de seks millioner kroner, som er lagt ind i budgetterne.