Hobro

Håb om 30 vogne til blomsteroptog

Vogn­op­to­get til Ambufesten i Ho­bro skul­le ger­ne i år bli­ve Dan­marks stør­ste. AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

Vogn­op­to­get til Ambufesten i Ho­bro skul­le ger­ne i år bli­ve Dan­marks stør­ste. AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

HOBRO:Arrangørerne håber på at nå tidligere års rekorder med omkring 30 deltagende vogne, når Ambulancedagsfestens børne- og blomsteroptog søndag 3. september kører gennem byen. Sidste år fik Ambukomiteen dispensation fra de ellers så skrappe regler om syn for visse typer af køretøjer. Komiteen glæder sig over, at den har fået forlænget dispensationen, så den gælder til og med 2007-festen. - Det betyder, at vi kan afvikle børneoptoget under nogle vilkår, hvor det rent faktisk er meget let at opfylde kravene. Derfor håber og tror vi, at rigtig mange vil deltage, siger Frede Mortensen fra Ambulancedagsfesten. I fjor år var deltagelsen meget fin med over 20 vogne. Ambulancedagene håber, at sidste års gode erfaringer med de lempede regler vil få så mange til at deltage, at man i år nærmer sig tidligere rekorder på over 30 vogne. Hver vogn er garanteret 1000 kroner i præmie til foreningskassen, klassekassen eller måske til egne lommer for de klubber, skoleklasser, grundejerforeninger eller andre grupper, som tager del i optogs-løjerne. Er man så heldig at være blandt publikums eller dommerkomiteens favoritvogne, er det som sædvanlig muligt at score en endnu større præmie. Både på Ambufestens hjemmeside og på tilmeldingsblanketterne fremgår det, hvad det er for regler, som deltagende køretøjer skal overholde. Reglerne gælder ikke alle køretøjer. Men for varevogne, lastbiler og traktorvogne er der krav om, at de skal være forsynet med solidt fastgjort ræk- eller tovværk efter nogle enkle forskrifter, som bl.a. er fastlagt ud fra passagerernes alder. Udstillingseffekter på vognene skal også være forsvarligt fastspændt, og der er krav om, at der på vognen findes en stige eller trappestige, så passagerne hurtigt kan komme ud. - Men erfaringerne fra sidste år viste, at der er tale om foranstaltninger, som er til at praktisere, siger Ambufestens pr-mand, Torben Ladefoged, som også i år har forhandlet dispensationen på plads med Færdselsstyrelsen.