Håb om bredt skoleforlig

Venstre rykker for afklaring og vil frede landsbyskolerne - borgmester inviterer alle partier til møde

Borgmester Erik Sørensen: - Jeg håber, at de økonomiske realiteter er blevet synlige for alle. Foto: Kurt Bering

Borgmester Erik Sørensen: - Jeg håber, at de økonomiske realiteter er blevet synlige for alle. Foto: Kurt Bering

- Lad os nu for pokker bænke os og lave den helhedsløsning på skolestrukturen, der kan give ro i Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Det siger venstremedlem af byrådet og næstformand i B&U-udvalget Mogens Brag, der utålmodigt rykker for en afklaring. - Jeg har nu i fem måneder ventet på et udspil fra Socialdemokraterne og en eventuel reaktion på Venstres skolepolitiske oplæg, men der er larmende tavshed. Og intet nyt er ikke godt nyt i denne sag. Det giver utryghed og utrygheden breder sig, siger Mogens Brag. Han reagerer som "oplandets talerør" på borgmester Erik Sørensens udtalelser om, at den økonomiske situation gør, at der må centraliseres yderligere. - Betyder det, at der pønses på at lukke landsbyskoler? Er det sådan, man vil løse de strukturmæssige udfordringer i Frederikshavn by? Jeg håber det ikke, og vil gerne slå fast med syvtommer søm, at det vil blive mødt med indædt modstand fra Venstre. Vi vil ikke lukke landsbyskoler, fastslår Mogens Brag. Møde midt i september Ifølge borgmester Erik Sørensen følger arbejdet den tidsplan, der er aftalt med forligspartierne, heriblandt Venstre. - Op til sommerferien arbejdede vi på at få klarhed over finansieringsgrundlaget og meldte ud til skolerne, at vi dels kunne bibeholde det indholdsmæssige kvalitetsløft, dels borteliminere den kæmpe besparelse, der var lagt op til. - Samtidig meldte vi ud, at der ikke var råd til en ny skole - og så lovede vi hinanden, at vi ville bruge sommeren til at tænke over, hvordan vi kunne samle bred opbakning til en helhedsløsning. Derfor inviterer vi nu alle partier, også SF, til et møde midt i september, og så må vi se, om vi kan finde sammen om et skoleforlig, siger Erik Sørensen. Socialdemokraterne arbejder på deres skolepolitiske udspil og samles til en weekendkonference sidst i denne måned, og indtil da ønsker Erik Sørensen ikke at gå i detaljer. Et spørgsmål om mod og vilje Om udsigten til at finde et bredt forlig på et så ømtåleligt område her mindre end tre måneder før kommunalvalget siger Erik Sørensen: - Det overordnede må være at vi sikrer kvalitet i undervisningen. Jeg håber, at de økonomiske realiteter er blevet synlige for alle. Vi kan godt diskutere ud fra en eller anden idealtilstand, men det nytter ikke at lukke øjnene for det økonomiske pres. Samtidig siger regering og Folketing, at kommunerne skal optimere driften yderligere, så der er ingen vej uden om strukturelle ændringer, og hvis alle har modet og viljen, kan det sagtens lade sig gøre.