Nørresundby

Håb om færdig havnefront i 2013

Et stort antal Nørresundby-borgere lyttede til projektet mellem broerne.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Højvandssikringen indgår som et knapt nok synligt element i den kommende havnepromenade, som er tænkt delvist beplantet med rønnebærtræer, der tåler stedets salte luft. Illustration: Aalborg Kommune

Det var med glæde iblandet forbehold, at et stort antal Nørresundbyborgere i går hos teknisk forvaltning på Stigsborg Brygge blev præsenteret for udformningen af bydelens havnefront mellem broerne. Projektet, som det tegner sig med en strækning belagt med planker i træ, beton, asfalt og grus og en beplantning bestående af rønnebærtræer, blev generelt betegnet som flot, men der blev udtrykt bekymring for, at projektets sidste etape bliver udskudt, så områdets beboere kommer til at se på en halvfærdig havnefront på ubestemt tid. Teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) forstod bekymringen og lovede at presse på for at få de resterende midler på budgettet, så fronten, som hun betegnede som værdiskabende for området, kan stå færdig i 2013, men hun understregede, at hun ikke kunne udstikke en garanti for, at det vil ske. Egentlig var projektets første etape planlagt til først at blive indledt næste år, men for at få gang i økonomien og beskæftigelsen har regeringen givet kommunerne lov til at låne ekstra penge til anlægsprojekter, hvilket Aalborg Kommune har udnyttet ved at sikre sig ekstra 199 millioner kroner til anlægsprojekter i indeværende år. 10,5 millioner kroner i år Heraf er 10,5 millioner kroner afsat til havnefronten på Nørresundbysiden, hvor de rækker til, at der laves afløbssystem til regnvand samt en del af den høj- vandssikring, der indgår som et delvist skjult element i den færdige havnepromenade. Den samlede ramme for anlægget er på cirka 34 millioner kroner. Den kommende strandpromenade er udviklet af landskabsarkitekterne Schønherr Landskab i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll. På ydersiden af højvandssikringen vil der blive et trædæk i hele promenadens længde. Promenadens køreflade skal dækkes med asfalt, mens overflader med stenmel skal knytte den i alt seks meter brede promenade naturligt til de grønne gårdrum i de bebyggelser, der ligger bagved. Beplantningen bliver rønnebærtræer, der ifølge Peter Raaschou-Nielsen er så robuste, at de kan klare det barske vejrlig på kanten af Limfjorden. En af beboerne i området, Gitte Marling kaldte projektet rigtig flot, men var kritisk i forhold til rønnebærtræerne. - Hvorfor skal vi have træer på en havnefront. De vil tage udsigt fra boligerne bagved, kan man ikke plante noget lavere, spurgte hun. Peter Raaschou-Nielsen begrundede træerne med, at det var for at skabe nogle rammer for ophold i området. Samtidig understregede han, at der ikke var tale om at plante en skov, og at rønnebærtræer i øvrigt ikke er et voldsomt træ i hverken højde eller drøjde. Gitte Marling opfordrede samtidig politikerne til i de kommende års prioriteringer at tage hensyn til, at der er tale om et område, hvor der bor mennesker, og at der til hverdag er masser af liv på havnefronten. - Vi har ikke nogen garanti for, at der er penge til at gøre det færdigt senest i 2013. I må ikke gøre livet surt for os i flere år, understregede hun. Havneliv undervejs i forløbet Mariann Nørgaard kunne dertil berolige med, at der under alle omstændigheder vil blive lagt en belægning, så det bliver muligt at have et liv på fronten undervejs i forløbet. Ifølge Karsten Grønlund fra Rambøll vil entreprenørerne kunne gå i jorden først i august og første etape være afsluttet i marts 2011. Hvor langt man når for de 10,5 millioner kroner afhænger af de priser, der kommer ind. - Vi håber at få glæde af det lave prisniveau, finanskrisen har ført med sig, konstaterede han.