Frejlev

Håb om flere aktive i Frejlev

FREJLEV: Frejlev Tennisklub har holdt generalforsamling, hvor formanden Kjeld Ellmann orienterede om den forgangne sæson, og kasserer Lene Elsnab fremlagde årsregnskabet som udviste et mindre overskud. Kjeld Ellmann orienterede blandt andet om, at medlemstallet var på 126, men at klubben satser på mindst samme antal og gerne flere i den kommende sæson. Budgettet for den kommende sæson varslede da heller ikke kontingentstigninger, så det også i den kommende sæson koster 200 kroner for børn og unge, men voksne skal betale 650 kroner, og endelig er familiekontingentet 1150 kroner. Christian Skjødt ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, i stedet blev Rikke Kjærsgaard valgt ind som suppleant. Senest har klubben haft besøg af breddekonsulent Hans Frantzen fra Dansk Tennis-forbund. Han fortalte om DTF's tilbud om skoletennis, minitennis, inspirationskurser, seniortennis, forældreinddragelse m.v. Ved den lejlighed blev der truffet aftale om et instruktionskursus for klubbens medlemmer onsdag den 21. maj. Frejlev Tennisklubs næste arrangement er baneklagøring 5. - 6. april, hvor man fra klubbens side håber at se mange aktive på og omkring banerne, og hvor alt gøres klar til den kommende sæson. jeege