Håb om god tennis- og cykelsæson

Mange har udtrykt ønske om at spille tennis i Brovst - og der bliver sociale arrangementer for cykelfolket

BROVST:På en velbesøgt generalforsamling i Brovst Tennis og Cykelklub - cirka 20 fremmødte - udtrykte formand Robert Siggaard håb om opblomstring af tennissporten i Brovst. Det skete på baggrund af, at mange har vist interesse for at prøve tennis, efter en bane er renoveret, og klubben er på vej fremad igen. Robert Siggaard gennemgik i sin beretning det dramatiske forløb i det seneste år, fra ideen om at sælge klubhuset opstod, over den ekstra generalforsamling, hvor nye kræfter kom til, og til det ved gode sponsorers hjælp lykkedes at få en bane forsynet med kunststofbelægning. Nu arbejdes der på at få bane to renoveret. Torben Jul Jensen fra cykelafdelingen i klubben fortalte, at man vil prøve at komme i gang med sociale arrangementer i klubhuset. 20. april er der standerhejsning for cykelafdelingen, og derefter medlemsmøde, hvor nye initiativer skal drøftes. Cykelfolket er begyndt at cykle om søndagen, hvor der fra midt på formiddagen tilbagelægges 40-50 kilometer. Onsdag aften nøjes man med 30-35 kilometer. Tempoet afpasses efter den langsomste cyklist, så nye motionister har mulighed for at være med. Turene udgår fra klubhuset på Damengvej. Sten Thomsen gjorde rede for arbejdet i det aktive udvalg, der har skaffet penge og fået anlagt tennisbane. Udvalgets arbejde er endnu ikke afsluttet. På et tidspunkt, hvor alle sponsorskilte er sat op, og alt er klar til den nye sæson, vil der blive holdt offentlig standerhejsning, og samtidig vil man fejre klubbens 70 års dag. Men allerede nu er tennisspillerne i fuld gang, og der er sat informationer op ved klubhuset, så interesserede kan få besked om priser, telefonnumre med videre. Det hidtidige kontingent bibeholdes. Der har været udtrykt forældreønske om træning for børn og unge, og det arbejder bestyrelsen i øjeblikket med. Der er delt informationsmateriale om tennis ud til badmintonspillerne i Brovst og Skovsgård, som netop har sluttet sæsonen. Sidste år var der 66 medlemmer i Brovst Tennis og Cykelklub, og bestyrelsen håber på væsentligt flere i år. Torben Poulsen og Martin Hansen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og i deres sted valgtes Jørgen Klug og Sten Thomsen. I bestyrelsen sidder desuden Robert Siggaard, Torben Jul Jensen og Kay Chr. Kristensen. Efter generalforsamlingen gik nogle af deltagerne ud for at prøve den nyanlagte kunstgræsbane, og der var stor tilfredshed med den, fortæller Sten Thomsen fra bestyrelsen.