Håb om HHX-klasse på Fjerritslev Gymnasium

Ministerum modtager i dag ansøgning om at bøje bekendtgørelser, så erhvervsskolerne i Aars kan flytte ind

FJERRITSLEV:Der blev i går kastet en stor brændekølle på det håbets bål, som forkæmperne for det lukningstruede Fjerritslev Gymnasium stædigt holder i live. Med et par klik i et mailsystem røg to ansøgninger afsted til Undervisningsministeriet. Begge opfordrer de til at se bort fra en række nuanceforskelle i gymnasie-bekendtgørelserne, så Erhvervsskolerne i Aars kan oprette en HHX-klasse på Fjerritslev Gymnasium og samkøre forskellige fag. Erhvervsskolerne i Aars vil med andre ord flytte ind på gymnasiet. Her skal den treårige handelsfaglige HHX-uddannelse køre selvstændigt ved siden af de eksisterende almene gymnasieklasser. Men i enkelte fag, for eksempel engelsk og dansk, skal eleverne fra de to forskellige retninger have fælles undervisning. Det kontroversielle forslag udspringer af et tæt samabejde mellem ansatte i amtet, på Erhvervsskolerne i Aars og på Fjerritslev Gymnasium. De har, lige siden Fjerritslev Gymnasium kom på amtets spareplan i maj måned, mødtes flere gange og diskuteret idéen: - Alle de elever i Fjerritslev, der ikke lige vil have en almen gymnasieuddannelse, skal med bus for at komme frem til deres uddannelse. Mange af dem tager endda ud af amtet og går på handelsskole i Thisted. Det kan vi mærke, for vi har ikke så mange elever fra Fjerritslev længere. På den måde ville løsningen være god for alle, siger Dan Cort Jørgensen, der er leder af handelsgymnasiet på Erhvervsskolerne i Aars. Godt for by og fester Også på Fjerritslev Gymnasium vækker den nye mulige redningsplanke begejstring: - Hvis vi fik flere elever her, ville det være en styrkelse af hele lokalsamfundet. Og til gavn for gymnasiet på mange måder. En fest bliver jo ikke dårligere af, at der er flere med, siger Olfert Andreasen, der er konstitueret rektor på Fjerritslev Gymnasium. Allerhelst ville de to uddannelsesledere have en hel HHX-klasse til at starte på gymnasiet fra første dag. Så kunne de to uddannelser køres rent og skulle ikke ”blandet sammen” i nogle af fagene Men det er svært at spå, hvor stor tilslutning, HHX i Fjerritslev vil få fra start, så i første omgang bliver man nødt til at satse på en samkøring. - Hvis der bliver en halv gymnasieklasse og en halv HHX-klasse, er det jo ikke interessant for nogen, siger Dan Cort Jørgensen. Han og kollegerne på Fjerritslev Gymnasium har kigget bekendtgørelserne for de to uddannelser grundigt igennem. Profilfag, det vil sige de fag, hvor uddannelserne adskiller sig markant fra hinanden, kan elevrne i sagens natur ikke deles om. Det gælder for gymnasieeleverne eksempelvis om fagene musik, idræt, fysik og formning. Og for handelsskoleeleverne om fag som erhvervsret, afsætning og erhvervsøkonomi. Fælles sprogfag Fag som dansk, engelsk og tysk, derimod, minder meget om hinanden på de to uddannelser. - Deres musiklærer kan ikke undervise i erhvervsøkonomi hos mig, men en cand.mag i dansk kan det hele, siger Dan Cort Jørgensen. Det er nuanceforskelle som at engelsk på HHX drejer sig lidt mere i retning af erhvervslivet og på det almene gymnasium lidt mere i retning af litteratur, som lederne håber, der kan dispenseres for. Det vil vise sig, når ministeriet svarer på de to uddannelsers ansøgninger. Onsdag dristede Dan Cort Jørgensen sig dog til at præsentere HHX-muligheden for eleverne i Fjerritslev Skoles ældste klasser, og de var positive over for nyheden.