Skolelukninger

Håber at undgå fyringer på skolerne

En god personalepolitik må gerne koste lidt, mener børne- og kulturudvalgsformand

SKAGEN:Ud over børnene er der jo et personale, der bliver direkte berørt af den nye struktur. Det er vigtigt at præcisere, at det ikke kun er stillingerne på Kappelborgskolen, der er i spil. Det er det samlede skolevæsens personale i Skagen Kommune, understregede Karsten Hemmingsen (V) som formand for børne- og kulturudvalget. Han var til møde med forældre og medarbejdere på Kappelborgskolen. - Som personalechef kan jeg glæde mig over, at det sandsynligvis ikke bliver nødvendigt at fyre lærere. Lærergruppen har en sådan alder, at der vil ske en vis naturlig afgang, og vi har med kommunens seniorpolitik forskellige muligheder, sagde børne- og kulturdirektør Chresten Sloth Christensen. - I skal arbejde på en anden skole, men I er mere sikker end medarbejdere på det private arbejdsmarked, understregede Chresten Sloth Christensen. Han er dog mere nervøs for arbejdsistutationen for rengøringspersonalet og for pædagogerne - sidstnævnte er generelt yngre, så her kan man ikke regne med, at nogen vælger at gå på pension. Han lovede også, at der i den nye skolestruktur bliver plads til de forskellige skoleledere på betydningsfulde poster i kommunens skolevæsen. - Jeg tror og håber, at vi et langt stykke hen ad vejen kan klare opgaven ved naturlig afgang, og skulle konsekvensen af at føre en fornuftig personalepolitik blive, at det tager et år ekstra, før man når den fulde økonomiske gevinst, lever vi nok med en overnormering i den tid, mente Karsten Hemmingsen. Vi skal forsøge at finde en politik, hvor personalet ses, høres og anerkendes – også i den nuværende situation, hvor frustration naturligt er den følelse, der ligger øverst. Nogle forældre udtrykte frygt for, at lærerne ville flygte fra Kappelborgskolen i den usikre situation. Hertil sagde Chresten Sloth Christensen: - Vi kan jo ikke suspendere lærernes frihed til at søge andet job.