Hurup

Håber på besøg af Dansk Folkepartis topledelse

SNEDSTED:På generalforsamlingen i Dansk Folkepartis lokalafdeling for den nye Thisted Kommune på Snedsted Kro kunne formanden, Inge W. Nielsen, Hurup, berette om en række aktiviteter, bl.a. på markeder, i kampagnen mod EU-forfatningen, sommermøde for medlemmer, forenings- og tillidsmandskurser og hyppig udsendelse af nyhedsbreve, som i alt havde resulteret i medlemsfremgang. I det nye år vil succesen med et sommermøde blive gentaget, og man håber på, at partitoppen med Pia Kjærsgaard og Kr. Thulesen Dahl vil lægge sommerens mødeturné omkring Thy.