Forsikringsvirksomhed

Håber på få ulykker og skader

Mariagerfjord Kommune sparer millioner med høj selvrisiko

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

An­sat­te, der kø­rer me­get i kom­mu­na­le bi­ler, skal mås­ke på glat­fø­re­kur­sus. Ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

MARIAGERFJORD:Ansatte, der kører i kommunale biler, skal måske på glatførekursus. Og personale skal mindes om at lukke og låse døre og vinduer ved nattetide på institutioner og skoler. Er uheldet ude, koster det nemlig kroner for Mariagerfjord Kommune. Nye forsikringer er tegnet med høj selvrisiko, og på nogle områder har man helt droppet at tegne forsikring. Til gengæld sparer den nye storkommune over to millioner kroner på forsikringer i 2007. - Man må nogle gange tage chancer, bemærker kommunens finanschef Kurt Christensen, som dog lader forstå, at omhyggelige kalkulationer ligger bag de nye principper for forsikring. - Hidtil har store kommuner ofte haft selvforsikring, og vi har studeret deres erfaringer. Vi har også kigget på, hvad der har været af skader i de fire gamle kommuner i de sidste tre år, forklarer Kurt Christensen. Inden for områder som tyveri og autoforsikring har Mariagerfjord Kommune tegnet policer med selvrisiko i størrelsen 25.000 kroner. Og når det gælder arbejdsskadeforsikring, har man helt droppet forsikringer. - Til gengæld skal vi sætte penge af til skader og selvrisiko, men på bundlinjen forventer vi en besparelse på over to millioner kroner. Er vi meget uheldige, kan det selvfølgelig koste os penge, siger Kurt Christensen. I tilfælde af katastrofer Helt uden seler og livrem står kommunekassen dog ikke. Vedrørende arbejdsskader er der tegnet en særlig katastrofeforsikring, som træder til, hvis to eller flere medarbejder kommer til skade ved samme ulykke. For at begrænse uheld og skader, er der i 2007 sat penge af til at forebygge. - Vi skal f.eks. have forbedret alarmsystemer, hvor de ikke er optimale. Og glatførekurser for ansatte, der kører meget i kommunale biler, kan også komme på tale, siger Kurt Christensen. De gamle Hobro, Arden, Hadsund og Mariager Kommuner havde tegnet forsikringer for 18 millioner. I Mariagerfjord Kommune er udgiften begrænset til godt 4,5 mio. kroner. Dertil kommer så øgede udgifter til selvforsikrede skader og til øgede betalinger til selvrisiko.