Håber på fælles museums-fodslag

- Fælles museumsforening vil gavne alle, mener udvalgsformand Eskild Sloth Andersen

BRØNDERSLEV:Underudvalget for Fritid og Kultur forsøger nu en sidste gang at få Vildmosemuseets bestyrelse overbevist om gevinsten i at indtræde i en fælles Museumsforening for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Samarbejdet omfatter Try Museum, Vildmosemuseet og de lokalhistoriske arkiver. Og guleroden for Vildmosemuseet er, at man via Try Museum og en fælles museumsforening opnår statsanerkendelse. Og hermed statslige støttekroner. Hidtil har Vildmosemuseet modtaget cirka 450.000 kroner fra Brønderslev Kommune samt 27.000 kroner i medlemskontingent. Try Museum og de lokalhistoriske arkiver i Dronninglund Kommune modtager godt 1,2 mio. kroner i kommunale- og amtslige støttekroner og andre ikke offentlige tilskud. Vedtægter og en samarbejdsaftale for en fælles museumsforening er nu klar. - Vi vil fremlægge samarbejdsaftalen for Vildmosemuseet i håb om, at de vil være med i museumsforeningen. Vi kan ikke tvinge dem med. Men vores håb er, at de kan være med. Som jeg ser det, har vi på godt jysk strukket os så langt, som vi kan nu, siger formand for underudvalget for Fritid og Kultur Eskild Sloth Andersen. - Vi har fremlagt en samarbejdsaftale, der betyder, at museerne kan bevare deres selvstændighed. Og i en overgangsperiode på to år har vi lavet en udvidet bestyrelse for den fælles museumsforening. Eskild Sloth Andersen siger, at Vildmosemuseet fortsat kan have egen bestyrelse. - Men museet er tilsluttet museumsforeningen i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det har altid været min holdning - og udvalgets holdning - at museerne skal beholde deres selvstændighed. Jeg håber og tror på, at museumsforeningen vil blive til glæde for alle museer og arkiver - også for Vildmosemuseet. Eskild Slot Andersen og næstformand Gitte Krogh holder mandag i den kommende uge et møde med repræsentanter fra Vildmosemuseet, hvor sagen drøftes igennem.