Tyverier

Håber på flere frivillige

} Løgstørkredsen af Beredskabs-Forbundet vil gerne være større. Sidste år kom der tre nye frivillige til, hvilket glæder kredsleder Dorte Christensen. Den fremgang skulle gerne fortsætte i år, og derfor laver Beredskabs-Forbundet nogle informations- og hvervekampagner i forbindelse med forskellige arrangementer. - I den forbindelse håber vi at få hvervet nogle nye medlemmer og fremvise det gode beredskab, vi har her i Løgstør, siger Dorte Christensen. Der bliver opgaver nok for Løgstørkredsen i dette år. Foruden fællesøvelse og vedligeholdelsestræning skal de frivillige i aktion ved Nibes musikfestival, Kanal Jazz i Løgstør og andre arrangementer. Til Løgstørkredsen er Tonny Mikkelsen igen udpeget til vicekredsleder, Lonny Lynge er igen valgt som kasserer og Poul Øland nyvalgt til kredsledelsen. Revisoren hedder fortsat Jørgen Hansen, mens Tonny Mikkelsen er nyvalgt som fanebærer. OK til projekt med polske læger } Det samlede byråd har sagt god for, at Løgstør Kommune arbejder videre med forslaget om at rekruttere polske speciallæger og hjælpe dem med at opbygge private klinikker i Løgstør by. På byrådsmødet pointerede borgmester Jens Lauritzen (V), at det er amtet og ikke kommunen, der ansætter speciallæger, men kommunen vil gerne fremme sagen. Løgstør vil gerne koble sig på amtets projekt med at rekruttere speciallæger i Polen. Amtet skal bruge dem til sygehusene, men kommunen ser altså en mulighed for også at få et par stykker til at drive private klinikker i Løgstør. Der er en ledig stilling som øre-, næse- og halslæge i byen. Desuden har kommunen opfordret amtets sundhedsudvalg til at give byen et såkaldt ydernummer, så der kan komme en øjenlæge til byen. Den mulighed undersøges nærmere netop nu. Kommunen vil selv være nødt til at betale for rekruttering og uddannelse af lægerne. Desuden skal der ydes støtte til lægerne i begyndelsen, og derfor løber udgifterne op i 1,3 millioner kroner. Dog er landdistriktspuljen bedt om hjælp, og hvis den ydes, skal kommunen selv betale 590.000 kroner. Kommunen satser på to læger. Anholdt i stjålen bil } En politipatrulje anholdt natten til søndag i Løgstør to 15-årige mænd fra Farsø, der kørte i en stjålen bil. Varebilen var tidligere på aftenen stjålet i Farsø - og den ene af de 15-årige - nemlig fører af bilen kan nu vente både en sigtelse for tyveri af bilen samt at have ført bilen uden kørekort. Rengøringsaftale } Det tog ikke byrådet mange minutter at besluttet, at den den kommunale rengøring skal beholdes i kommunalt regi. Sagen var nemlig på forhånd aftalt i økonomiudvalget som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende forleden. Der skal spares 800.000 kr. på den kommunale rengøring i 2004. Borgmester Jens Lauritzen pointerede på byrådsmødet, at på trods af besparelse, så kan der godt være nogle institutioner, der vil oplave en serviceforbedring. - Der er nemlig meget stor forskel på hvor godt der bliver gjort rent - og det vil vi have harmoniseret. Der er ingen rimelighed i, at man nogle steder får vasket vinder 14-16 gange om året, hvor andre kun får det fire gange, sagde han.