Håber på renovering af gammel skole

Den gamle skole i Stenum pynter ikke i bybilledet

STENUM:- Vi har gjort alt, hvad der står i vor magt. Det siger formanden for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K). Det er den gamle skole i Stenum, der netop er solgt på tvangsauktion, der er tale om. Karsten Frederiksen er ikke enig i, at kommunen ikke har gjort noget for i sagen. - Først på et borgermøde blev vi klar over situationen, men vi så samme aften på bygningerne, siger Karsten Fredriksen. I år har Tolstrup-Stenum Borgerforening fremsendt klage over mangelfuld vedligeholdelse af ejendommen Bogfinkevej 31-37 i Stenum. Der er tale om en beboelsesejendom med fem lejemål, og den forfalder, fordi den har stået tom i længere tid. Borgerforeningen har anket over manglende hækklipning, fejning, grusning og snerydning af fortovet, ligesom nogle knækfliser falder ud over fortovet. I maj påbød Brønderslev Kommune ejerne at skride ind. Der blev udstedt påbud om en effektiv afspærring af ejendommen, ligesom ituslåede vinduesruder skulle udskiftes, og der skulle sættes nye låse i åbentstående døre, for at forhindre fri adgang til bygningerne. Dette påbud blev fulgt af ejerne, Kilan Bolig ApS i Roslev. Påbuddet kom efter klagen fra borgerforeningen, som Brønderslev Kommune i øvrigt fandt berettiget. Brønderslev Kommune skred til påbud, efter at der først var fremsat "høflige" henstillinger, der ikke hjalp. Brønderslev Kommune har også sikret ejendommen. Kommunen har bekostet klipning af bevoksning, ligesom der er foretaget en nødtørftig oprydning. - Her har kommunen lagt penge ud, men vi har fundet det nødvendigt at gøre noget, fortæller Karsten Frederiksen, der mener, at kommunen har gjort, hvad der er muligt i sagen omkring den gamle skole. - Det skal være mit håb, at skolen bliver overtaget af en lokal borger, der vil sætte bygningerne i stand, så den kommer til at fremtræde pænt i bybilledet. - Nu er der opført nyt plejecenter, og der er ellers kønt i området, så er det synd, at bygningen ligger og skæmmer, siger Karsten Frederiksen. Det var en af kreditorerne, der forleden købte ejendommen, men selskabet har planer om at afhænde den.