Gjøl

Håber på udvidelse af Gjøl Hallen i år

GJØL:Første spadestik til en udvidelse af Gjøl Hallen skulle meget gerne finde sted i år, oplyser formanden for Gjøl GB, Jørgen Lenskjold, efter at foreningen har haft generalforsamling i hallens cafeteria med cirka 30 fremmødte. - Der arbejdes stadig med planerne om en udvidelse af hallen. Vi har ansøgninger liggende hos både Aabybro Kommune og hos fonde, men vi håber at komme i gang med byggeriet i løbet af i år, siger han om planerne, som nu har været på ideplanet og tegnebræddet i godt to år. Formanden kunne også fortælle, at foreningen har fastholdt et medlemstal på 430, selv om indbyggertallet på Gjøl er dalet det sidste år. Ligeledes oplyste Jørgen Lenskjold, at foreningen i årets løb har haft tre indbrud til gene for brugerne og belastning af økonomien. De ændrede tilskudsregler efter Folkeoplysningsloven betyder, at Gjøl GB i 2003 får 47.236 kr. mod 31.391 kr. i 2002. Og formanden kommenterede ikke ændringerne, men sagde, at GGB havde taget dem til efterretning. Til bestyrelsen blev Jørn Jensen valgt i stedet for Torben Sørensen. Der var genvalg af Jørgen Lenskjold som formand.Den øvrige bestyrelse er næstformand Peter Jensen, Poul Holme, Flemming Gregersen, Birgitte Nielsen og sekretær Mette Pedersen. Foreningen kom ud af året med et underskud på 15.000 kr. mod et budgetteret overskud på 1.000 kr, blandt andet på grund af indbruddene. I 2003 budgetteres der med et overskud på ca. 2.000 kr. Gjøl GB's egenkapital er ca. 340.000 kr.